Số/ký hiệu 1614/ QĐ-TTg
Ngày ban hành 13/11/2019
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã