Phát triển kinh tế tập thể làm nền tảng xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo

Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng nói chung và huyện Mỹ Tú nói riêng đang tập trung củng cố giữ vững, nâng cao chất lượng các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) hiện có, đồng thời tích cực vận động, tạo điều kiện xây dựng các THT, HTX mới với nhiều hình thức đa dạng, hoạt động có hiệu quả, bền vững làm nền tảng cho việc xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành tại Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, đối với tiêu chí 13 (tổ chức sản xuất) bao gồm 02 tiểu tiêu chí: Xã có HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012 và xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.
Ông Hồng Văn Cầu, Giám đốc HTX Phương An giới thiệu các sản phẩm giá trị gia tăng từ trái cam của HTX
Để đảm bảo thực hiện đạt tiêu chí này trong xây dựng xã nông thôn mới cần phải tập trung phát triển kinh tế tập thể (mà trọng tâm là HTX) và thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường liên kết trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao chuỗi giá trị. Vì vậy, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Mỹ Tú có 12 HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp như: HTX Thiện Nhơn, HTX Đồng Tâm (Thuận Hưng); HTX Mỹ Đức, HTX Nông sản Mỹ Hương (Mỹ Hương); HTX Phương An, HTX Nhơn Hoà (Hưng Phú); HTX nông nghiệp Phú Mỹ (Phú Mỹ); HTX nông nghiệp Mỹ Lợi A (thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa); HTX Nông nghiệp Tân lập (Long Hưng), HTX Nông nghiệp Phước Thọ A (Mỹ Phước), HTX Nông nghiệp Mỹ An (Mỹ Tú); HTX Mỹ Thuận (Mỹ Thuận) tổng nguồn vốn gần 6,6 tỷ đồng, với 540 thành viên;  01 HTX phi nông nghiệp là Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa với 1.643 thành viên, tổng nguồn vốn hoạt động trên 148 tỷ đồng. Nhìn chung,
Các THT, HTX đang làm rất tốt chức năng hướng dẫn sản xuất và chủ động đổi mới phương thức hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua việc mở rộng thị trường, đa dạng về quy mô và loại hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Lĩnh vực hoạt động của các THT, HTX ngày càng phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của nền kinh tế .Vì vậy, kinh tế tập thể có những chuyển biến cả về tổ chức và hoạt động, xuất hiện ngày càng nhiều nhân tố mới, mô hình tích cực nổi lên những điểm sáng về tinh thần hợp tác, hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương ngày càng bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Quế, Giám đốc HTX nông sản Mỹ Hương (đứng giữa) trao đổi công việc với Ban quản trị HTX

Điển hình như xã Mỹ Hương có HTX Nông sản Mỹ Hương hoạt động hiệu quả, thu hút hơn 306 thành viên tham gia, vốn hoạt động trên 1,5 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động của HTX là cung ứng vật tư nông nghiệp, thực hiện các dịch vụ nông nghiệp (cày bừa, cắt lúa, cuốn rơm) và đảm nhận phục vụ tưới tiêu của các trạm bơm tại địa phương. Ngoài ra, HTX còn đứng ra liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hợp đồng bao tiêu lúa thương phẩm cho thành viên và bà con nông dân. Năm 2019, HTX bao tiêu được 450 ha, riêng 6 tháng đầu năm đã bao tiêu được hơn 600 ha lúa ở các cánh đồng mẫu lớn và gần 200 ha của các hộ nông các xã lân cận. Nhờ tổ chức quản lý và khai thác hiệu quả nên HTX đã đem lại lợi ích thiết thực cho thành viên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần đưa Mỹ Hương xây dựng thành công xã nông thôn mới  và đang phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Xuân Quế, Giám đốc HTX nông sản Mỹ Hương cho biết: “Vừa qua, dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VNSat) tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ cho chúng tôi xây dựng nhà kho kiêm nơi làm việc của HTX, kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Đây là điều kiện để thuận lợi để HTX tiếp tục đầu tư mở rộng thêm quy mô sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên”.
Hơn 04 năm đi vào hoạt động, HTX Nông nghiệp Phương An (xã Hưng Phú) luôn nhanh nhạy trong việc lựa chọn mô hình sản xuất, kinh doanh để tạo việc làm, ổn định thu nhập cho các thành viên. “Các sản phẩm chủ yếu của HTX là trái cây (chủ yếu là cam) và cây giống, cho doanh thu trên 600 triệu đồng ngoài ra, HTX còn đang phối hợp với các Viện, Trường nghiên cứu sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng từ trái cam như: Rượu cam, Mứt cam, Mật cam… nhằm tạo ra hướng đi mới, tìm đầu ra ổn định và phù hợp với tiến trình hội nhập hiện nay”, ông Hồng Văn Cầu, Giám đốc HTX Phương An cho biết.
Có thể nói, thời gian qua, kinh tế tập thể đã thể hiện tốt vai trò của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện phát triển đúng hướng và hoạt động hiệu quả. Hiện nay, các HTX, THT trên địa bàn huyện đều thực hiện tốt việc tương trợ vốn, chuyển giao khoa học – kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Võ Minh Quân nhấn mạnh: Trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn, đối với tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất, mỗi xã phải có HTX hoạt động hiệu quả hoặc mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Để thực hiện được tiêu chí này trong thời gian tới, huyện sẽ triển khai thực hiện một số giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về Luật HTX năm 2012 và các văn bản liên quan đến khu vực kinh tế tập thể, HTX để mọi người dân nhận thức một cách đầy đủ vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong lộ trình phát triển kinh tế thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tạo điều kiện cho các THT, HTX hoạt động có hiệu quả, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành THT, HTX mở rộng quy mô sản xuất và liên kết thị trường tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm”.  
Bên cạnh xây dựng và phát triển HTX, Mỹ Tú hiện có 70 THT sản xuất với 1.915 thành viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, tổng vốn góp huy động hàng năm để sản xuất kinh doanh khoảng 1,6 tỷ đồng. Các THT hoạt động theo phương thức cùng nhau tham gia sản xuất một chủng loại sản phẩm, cùng tìm doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản, hỗ trợ giúp nhau vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, để áp dụng vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên. Đây được xem là nền tảng vững chắc góp phần giúp Mỹ Tú thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam