Số/ký hiệu 81-CV/ĐU
Ngày ban hành 02/07/2019
Người ký Nguyễn Mạnh Cường
Trích yếu Phổ biến, quán triệt các văn bản của Ủy ban kiểm tra TƯ và ban tuyên giáo TƯ
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Đang cập nhật
Tệp đính kèm Phổ biến, quán triệt các văn bản của Ủy ban kiểm tra TƯ và ban tuyên giáo TƯ

Văn bản mới