Số/ký hiệu 124 - CV/ĐU
Ngày ban hành 28/10/2019
Người ký Nguyễn Mạnh Cường
Trích yếu Phổ biến, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương
Cơ quan ban hành Đảng uỷ Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Phổ biến, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương