Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020- 2025

Phó chủ tịch Lê Văn Nghị tham dự Đại hội Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong hai ngày 8,9/7 Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội vinh dự có sự tham dự chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Đồng chí Lê Văn Nghị, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cùng tham dự Đại hội còn có đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các đại biểu đại diện cho các sở, ngành, địa phương, các HTX, Tổ hợp tác và đại diện Liên minh HTX các tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 249 HTX (bao gồm cả Quỹ tín dụng nhân dân), trong đó HTX nông nghiệp trên 190 HTX (gồm các HTX nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp, đánh bắt thuỷ sản xa bờ), HTX giao thông vận tải: 12 HTX; HTX thương mại tổng hợp; HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 9 HTX; HTX thương mại tổng hợp và Quỹ tín dụng nhân dân: 13 Quỹ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế tập thể, HTX tỉnh Quảng Ngãi đã không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế HTX phát triển quy mô hơn trước; số lượng HTX khá, tốt đạt mức 60%, số HTX yếu kém giảm; số HTX thành lâp mới tăng 171%; doanh thu bình quân 1 HTX, lợi nhuận bình quân, thu nhập bình quân của lao động của 1HTX đạt, vượt kế hoạch đề ra.

Các HTX nông nghiệp đã tập trung thực hiện tốt các khâu dịch vụ “đầu vào” phục vụ sản xuất, mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh tổng hợp, đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực, một số HTX đã tổ chức được dịch vụ “đầu ra” tiêu thụ nông sản cho người nông dân. Các HTX phi nông nghiệp vừa tổ chức sản xuất vừa kinh doanh dịch vụ hiệu quả vừa liên kết kinh tế giữa các HTX với các doanh nghiệp từng bước được củng cố và phát triển.

Nhận thức về các quan điểm phát triển kinh tế tập thể, nhìn nhận về vai trò của HTX, nhất là xây dựng HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 trong các cơ quan, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân được nâng lên so với trước; tâm lý hoài nghi, mặc cảm với mô hình HTX trong xã hội dần được xoá bỏ.

Những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế HTX được cụ thể hoá qua các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các Quyết định, Đề án, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển KTTT. Một số cơ chế, chính sách đặc thù cụ thể của tỉnh được ban hành kịp thời, đáp ứng được yêu cầu phát triển HTX như: Chính sách cán bộ, nguồn nhân lực, tài chính – tín dụng, khoa học – công nghệ, tiếp thị và mở rộng thị trường, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng,…

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình hàng năm có kế hoạch phát triển HTX. Phân công cán bộ để theo dõi, hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ đối với khu vực KTTT, HTX; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, thành viên cho HTX.

Quang cảnh Đại hội

Nhiều HTX  mới được thành lập, hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực, gắn với thị trường tiêu thụ. Các HTX đã tổ chức lại theo quy định của Luật HTX 2012, khắc phục hạn chế, yếu kém phấn đấu vươn lên thành HTX trung bình, khá, tốt và HTX điển hình tiên tiến. Nhiều HTX được củng cố, đổi mới cả về chất và lượng, liên kết giữa các HTX và HTX với các tổ chức kinh tế khác có sự đổi mới và phát triển. HTX đã từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình, là thành phần kinh tế không thể thiếu trong phát triển kinh tế xã hội.

Trong nhiệm kỳ tới 2020 – 2025, Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mình, liên kết chặt chẽ và khai thác lợi thế hệ thống các HTX ở các địa phương để thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Liên minh HTX tỉnh. Xây dựng hệ thống Liên minh HTX tỉnh vững mạnh, đóng vai trò quan trọng, dẫn dắt và thúc đẩy sự phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Huy động mọi nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho HTX phát triển. Hỗ trợ, tư vấn cho các HTX thành lập mới; Tư vấn và cung cấp dịch vụ quản trị, tín dụng, xúc tiến công nghệ và thương mại cho HTX; Tổ chức, thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho trên 2000 lượt người tham gia; Xây dựng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; Hầu hết HTX đang hoạt động là thành viên chính thức của Liên minh HTX tỉnh; Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX hoạt động có hiệu quả; Thực hiện tốt một số nhiệm vụ công liên quan đến quản lý nhà nước về KTTT, HTX mà UBND tỉnh giao.

Ngoài ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là phải tiếp tục đưa KTTT, nòng cốt là HTX thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. HTX tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác của địa phương. Phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển có hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia.

Phát biểu tại Đạị hội, đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế của Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ vừa qua. Thay mặt Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, Phó Chủ tịch Lê Văn Nghị chúc Đại hội Liên minh HTX Quảng Ngãi thành công tốt đẹp, chúc Liên minh HTX Quảng Ngãi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 32 đồng chí; Ban Thường vụ 9 đồng chí; đồng chí Lê Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm Thông tin Tuyên truyền


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam