Số/ký hiệu 04/QĐ_LMHTXVN
Ngày ban hành 08/01/2019
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quần chúng
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quần chúng

Văn bản mới