Thái Nguyên: Phát triển kinh tế tập thể, HTX nâng cao đời sống thành viên

Kinh tế tập thể nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là thành phần kinh tế luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển. Trong những năm qua, kinh tế tập thể, HTX của tỉnh Thái Nguyên đã từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương trong giai đoạn mới và xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Nhiều mô hình HTX chè ở Thái Nguyên hoạt động hiệu quả 

Tính đến tháng 9/2019, toàn tỉnh Thái Nguyên 7.270 THT, với gần 160.300 thành viên và người lao động; 482 HTX, 02 Liên hiệp HTX với gần 42.000 thành viên và người lao động. Doanh thu của các HTX đạt trên 3.000 tỷ đồng. Số cán bộ quản lý HTX là trên 2.200 người.
Nhìn chung, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX, Liên hiệp HTX ngày càng phát triển và đạt hiệu quả tốt. Nhiều đơn vị năng động trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động đã góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các cơ chế chính sách được cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp quan tâm triển khai thực hiện và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về HTX kiểu mới. Nhiều HTX, Tổ hợp tác được thành lập, hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực; các HTX được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, đã xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ tốt hơn kinh tế hộ thành viên, tạo việc làm, thu nhập thường xuyên cho người lao động.

Cây chè Thái Nguyên cho nước xanh, vị ngon đậm đà

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý cho trên 6000 lượt cán bộ HTX; hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng cho 30 cán bộ, thành viên HTX đi học hệ trung cấp, cao đẳng, đại học; hỗ trợ 1,4 tỷ đồng cho cán bộ quản lý HTX đi học lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức trên 250 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật HTX cho trên 18.000 học viên.
Hiện nay, khu vực kinh tế tập thể, HTX đang phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng với nhiều mô hình mới, cách làm hay; đã hình thành một số HTX khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới, với 178 HTX đang hoạt động (đạt 100%). Các HTX đã đóng góp tích cực cùng với chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới.
Theo bà Vũ Thị Thu Hương- Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên: Các HTX đã thành lập cơ bản phát triển ổn định. Mặc dù có gặp nhiều khó khăn, song các THT, HTX đã chủ động khắc phục, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên hướng cho các HTX phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng các sản phẩm chủ lực của địa phương, theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, với các sản phẩm chè Thái Nguyên nổi tiếng, nhiều HTX sản xuất theo hướng hữu cơ, với mô hình liên kết trong vùng sản xuất, bên cạnh đó, phát triển HTX chè theo hướng du lịch sinh thái và trải nghiệm.
Để hỗ trợ kịp thời các HTX và giải quyết những vấn đề còn tồn tại, trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tập trung tiếp tục hướng dẫn các HTX, các đơn vị thành viên có nhu cầu vay vốn xây dựng dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi và giải ngân hết nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và nguồn vốn chương trình 120 trong năm; thực hiện công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất - kinh doanh; xúc tiến thương mại qua các kênh trong tỉnh, cả nước và hướng tới quốc tế.
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền
 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam