14 01
Chợ nông sản sạch 'tái xuất'

Chợ nông sản sạch 'tái xuất'

Từ chỗ chỉ bán nông sản sạch có nguồn gốc từ Quảng Nam, Đà Nẵng, phiên chợ đã nâng quy mô với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, cá nhân các tỉnh...

Ngày 14/01/2020

08 01
Khai thác thủy sản hướng ra khơi xa

Khai thác thủy sản hướng ra khơi xa

Năm 2019, tuy phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Thủy sản tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt kim ngạch xuất...

Ngày 08/01/2020