Số/ký hiệu CV số 372 TB-LMHTXVN
Ngày ban hành 14/06/2019
Người ký PCT Nguyễn Văn Thịnh
Trích yếu Thông báo Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam về số lượng mô hình, danh sách, địa bàn HTX triên khai năm 2019
Cơ quan ban hành Đang cập nhật...
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm Thông báo Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam về số lượng mô hình, danh sách, địa bàn HTX triên khai năm 2019

Văn bản mới