Số/ký hiệu
Ngày ban hành 07/06/2019
Người ký Phạm Thành Hưng
Trích yếu Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản

Văn bản mới