Thống kê

hc

Bạc Liêu


Đọc thêm...
 
 
hanh chinh

Bắc Giang

 
Đọc thêm...
 
 

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015

Năm 2015 - Năm có ý nghĩa to lớn và quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 đã khép lại. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm 2015 là cơ sở và động lực cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
Đọc thêm...
 
 

Thêm 637.560 lao động có việc làm trong quý III

Các ngành có số lao động nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, trong khi nhóm ngành nông nghiệp lại có số lao động giảm nhiều hơn.
Đọc thêm...
 
 

Nhập khẩu gạo Trung Quốc 11 tháng đầu năm tăng mạnh

Trung Quốc nhập khẩu 2,954 triệu tấn gạo trong 11 tháng đầu năm 2015, tăng 32% so với 2,243 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc.
Đọc thêm...
 
 

Số liệu thống kê - Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 2010-2014

Số liệu thống kê - Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2010-2014
Đọc thêm...
 
 
BK

Bắc Kạn

Thông tin tổng hợp về tỉnh
Đọc thêm...
 
 
brvt

Bà rịa - Vũng tàu

Thông tin tổng hợp về tỉnh Bà rịa - Vũng tàu
Đọc thêm...
 
 
alt

An Giang

Thông tin tổng hợp tỉnh An Giang
Đọc thêm...
 
 
Map5

Atlas Nông nghiệp Việt Nam

Atlas Nông nghiệp Việt Nam
Đọc thêm...
 
 

Trang 7/8

websites

baner hội nghị bT

hoicho

hđ của chủ tịch

portal

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao