Thống kê

2011830131828 HCHINH

Trà Vinh


Đọc thêm...
 
 
2011830132040 HC

Tuyên Quang


Đọc thêm...
 
 
2011825162530 HCHINH

Vĩnh Long


Đọc thêm...
 
 
2011830133142 HC

Vĩnh Phúc


Đọc thêm...
 
 
2011830133320 HC

Yên Bái


Đọc thêm...
 
 
201182516430 HCHINH

Bắc Ninh


Đọc thêm...
 
 
hc

Bạc Liêu


Đọc thêm...
 
 
hanh chinh

Bắc Giang

 
Đọc thêm...
 
 

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015

Năm 2015 - Năm có ý nghĩa to lớn và quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 đã khép lại. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm 2015 là cơ sở và động lực cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
Đọc thêm...
 
 

Thêm 637.560 lao động có việc làm trong quý III

Các ngành có số lao động nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, trong khi nhóm ngành nông nghiệp lại có số lao động giảm nhiều hơn.
Đọc thêm...
 
 

Trang 7/9

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.dean

bản tin KTHT

websites

gopy

baner hội nghị bT

hoicho vttm

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao