Báo cáo tổng hợp

Cơ sở dữ liệu Hợp tác xã Việt Nam

Cơ sở dữ liệu Hợp tác xã Việt Nam

Đọc thêm...

 
 

Kho dữ liệu tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Kho dữ liệu tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Đọc thêm...

 
 

Danh mục nghề nghiệp

Danh mục nghề nghiệp

Đọc thêm...

 
 

Hệ thống kinh tế Việt Nam

Hệ thống Kinh tế Việt Nam

Đọc thêm...

 
 

Danh mục các Dân tộc Việt Nam

Danh mục các Dân tộc Việt Nam

Đọc thêm...

 
 

Các ấn phẩm thống kê

Danh mục các ấn phẩm thống kê đã phát hành (Nguồn: TCTK)

Đọc thêm...

 
 

Đơn vị hành chính - phường thuộc quận Hoàn Kiếm/thành phố Hà Nội

Đơn vị hành chính - phường thuộc quận Hoàn Kiếm/thành phố Hà Nội

Đọc thêm...

 
 

Đơn vị hành chính - Quận/huyện thành phố Hà Nội

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - QUẬN/HUYỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đọc thêm...

 
 

Đơn vị hành chính - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Đọc thêm...

 
 

Tình hình kinh tế- xã hội 11 tháng năm 2015

Tính đến trung tuần tháng Mười Một, cả nước đã thu hoạch được 1436,9 nghìn ha lúa mùa, chiếm 76,2% diện tích gieo cấy và bằng 86,1% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc thu hoạch được 1144 nghìn ha, chiếm 98% và bằng 97,9%; các địa phương phía Nam thu hoạch được 292,9 nghìn ha, chiếm 40,9% và bằng 58,7%.

Đọc thêm...

 
 

Trang 8/10

websites

baner hội nghị bT

hoicho

hđ của chủ tịch

portal

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao