Báo cáo tổng hợp

Đơn vị hành chính - phường thuộc quận Cầu Giấy/thành phố Hà Nội

Đơn vị hành chính - phường thuộc quận Cầu Giấy/thành phố Hà Nội

Đọc thêm...

 
 

Đơn vị hành chính - phường thuộc quận Ba Đình/thành phố Hà Nội

Đơn vị hành chính - phường thuộc quận Ba Đình/thành phố Hà Nội

Đọc thêm...

 
 

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015

Năm 2015 - Năm có ý nghĩa to lớn và quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 đã khép lại. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm 2015 là cơ sở và động lực cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Đọc thêm...

 
 

Thêm 637.560 lao động có việc làm trong quý III

Các ngành có số lao động nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, trong khi nhóm ngành nông nghiệp lại có số lao động giảm nhiều hơn.

Đọc thêm...

 
 

Nhập khẩu gạo Trung Quốc 11 tháng đầu năm tăng mạnh

Trung Quốc nhập khẩu 2,954 triệu tấn gạo trong 11 tháng đầu năm 2015, tăng 32% so với 2,243 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc.

Đọc thêm...

 
 

Số liệu thống kê - Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 2010-2014

Số liệu thống kê - Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2010-2014

Đọc thêm...

 
 

Cơ sở dữ liệu Hợp tác xã Việt Nam

Cơ sở dữ liệu Hợp tác xã Việt Nam

Đọc thêm...

 
 

Kho dữ liệu tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Kho dữ liệu tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Đọc thêm...

 
 

Danh mục nghề nghiệp

Danh mục nghề nghiệp

Đọc thêm...

 
 

Hệ thống kinh tế Việt Nam

Hệ thống Kinh tế Việt Nam

Đọc thêm...

 
 

Trang 8/11

Chuyên trang hội chợ VCA 2018

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

bản tin KTHT

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao