Đơn vị hành chính - xã thuộc huyện Chợ Mới /tỉnh Bắc Kạn

In

Thứ năm, 21 Tháng 1 2016 11:24

 Đơn vị hành chính - xã thuộc huyện Chợ Mới /tỉnh Bắc Kạn

Download

Phường Xã Mã PX Cấp Tên Tiếng Anh
Thị trấn Chợ Mới 02086 Thị trấn
Xã Tân Sơn 02089
Xã Thanh Vận 02092
Xã Mai Lạp 02095
Xã Hoà Mục 02098
Xã Thanh Mai 02101
Xã Cao Kỳ 02104
Xã Nông Hạ 02107
Xã Yên Cư 02110
Xã Nông Thịnh 02113
Xã Yên Hân 02116
Xã Thanh Bình 02119
Xã Như Cố 02122
Xã Bình Văn 02125
Xã Yên Đĩnh 02128
Xã Quảng Chu 02131


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: