Số/ký hiệu 16/TT-TTg
Ngày ban hành 31/03/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch CVOID-19
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Chỉ thị
Tệp đính kèm Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch CVOID-19