Số/ký hiệu 17/KH-LMHTXVN
Ngày ban hành 10/01/2020
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động, tham gia cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động, tham gia cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư