18 10
Điện Bàn hướng đến đa dạng sản phẩm

Điện Bàn hướng đến đa dạng sản phẩm

Cùng với việc nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ một số mặt hàng được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2018, thời gian qua thị xã...

Ngày 18/10/2019

01 10
Thanh Hóa: Nét mới trong sản xuất vụ đông

Thanh Hóa: Nét mới trong sản xuất vụ đông

Cùng với việc nỗ lực hoàn thành mục tiêu gieo trồng khoảng 47.000 ha cây trồng các loại, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương chú trọng việc...

Ngày 01/10/2019

03 09
Yên Trường - nơi Bác về thăm

Yên Trường - nơi Bác về thăm

Trên những con đường về xã Yên Trường (Yên Định) rực rỡ cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu. Không khí mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9...

Ngày 03/09/2019