24 04
Vĩnh Long: 'Sống khỏe' nhờ trồng cam

Vĩnh Long: 'Sống khỏe' nhờ trồng cam

Chưa đầy 3 năm đi vào hoạt động, sức sáng tạo trong sản xuất đang giúp HTX Nông nghiệp cam sành Organics Trà Ôn (huyện Trà Ôn, tỉnh...

Ngày 24/04/2020

06 04
HTX xoay sở vượt dịch

HTX xoay sở vượt dịch

Là khu vực kinh tế có nền tảng tiềm lực nhỏ, nhiều HTX trong tỉnh đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi dịch COVID -19 bùng phát. Tuy...

Ngày 06/04/2020

27 03
Đi lên từ ổi VietGAP

Đi lên từ ổi VietGAP

Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP mà sản phẩm ổi của HTX Nông nghiệp sạch Nam Vũ (xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương) được...

Ngày 27/03/2020