25 07
Nông nghiệp sạch giúp nông dân thoát nghèo

Nông nghiệp sạch giúp nông dân thoát nghèo

Từ khi thành lập đến nay, HTX xoài Trung Chánh (xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) luôn đeo đuổi mục tiêu sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Ngày 25/07/2019

26 06
Quảng Nam: Thuê chuyên gia về tư vấn làm OCOP

Quảng Nam: Thuê chuyên gia về tư vấn làm OCOP

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, nhiều địa phương ở Quảng Nam đã mời chuyên gia về tư vấn, hỗ trợ cách làm. Nhờ...

Ngày 26/06/2019