03 09
Yên Trường - nơi Bác về thăm

Yên Trường - nơi Bác về thăm

Trên những con đường về xã Yên Trường (Yên Định) rực rỡ cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu. Không khí mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9...

Ngày 03/09/2019

25 07
Nông nghiệp sạch giúp nông dân thoát nghèo

Nông nghiệp sạch giúp nông dân thoát nghèo

Từ khi thành lập đến nay, HTX xoài Trung Chánh (xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) luôn đeo đuổi mục tiêu sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Ngày 25/07/2019