03 09
Yên Trường - nơi Bác về thăm

Yên Trường - nơi Bác về thăm

Trên những con đường về xã Yên Trường (Yên Định) rực rỡ cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu. Không khí mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng...

Ngày 03/09/2019