29 11
Nông dân học nghề nông

Nông dân học nghề nông

Mỗi một cây trồng, con giống muốn cho sản lượng cao, người nông dân phải nắm rõ quy luật sinh trưởng, phát triển, phòng trừ bệnh có thể gây nguy hại...

Ngày 29/11/2019

29 10
Liên doanh, liên kết các tổ chức sản xuất

Liên doanh, liên kết các tổ chức sản xuất

Từ năm 2013, trên địa bàn huyện Tân Uyên có thêm Công ty TNHH Chè Hồng Đức hoạt động theo mô hình liên kết với người dân trong việc thu mua chế biến chè...

Ngày 29/10/2019

18 10
Điện Bàn hướng đến đa dạng sản phẩm

Điện Bàn hướng đến đa dạng sản phẩm

Cùng với việc nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ một số mặt hàng được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2018, thời gian qua thị xã...

Ngày 18/10/2019

01 10
Thanh Hóa: Nét mới trong sản xuất vụ đông

Thanh Hóa: Nét mới trong sản xuất vụ đông

Cùng với việc nỗ lực hoàn thành mục tiêu gieo trồng khoảng 47.000 ha cây trồng các loại, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương chú trọng việc...

Ngày 01/10/2019