27 08
Triển vọng từ cây na dứa

Triển vọng từ cây na dứa

Với kinh phí đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu đồng/ha, chỉ bằng khoảng 1/5 đến 1/7 kinh phí đầu tư cho 1 ha trồng dưa lưới nhà kính...

Ngày 27/08/2020