08 01
Tổ hợp tác rau hữu cơ Iem Goh Churu

Tổ hợp tác rau hữu cơ Iem Goh Churu

Được thành lập từ năm 2016 với 3 hộ tham gia học tập và sản xuất rau củ quả, rau ăn lá theo truyền thống, tự cung tự cấp rau an toàn cho gia đình và bà con...

Ngày 08/01/2020

23 12
Để có vụ lúa Đông Xuân bội thu

Để có vụ lúa Đông Xuân bội thu

Lúa Đông Xuân (ĐX) 2019-2020 đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng. Để bảo đảm lúa sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao, nông dân đang tập...

Ngày 23/12/2019

19 12
Hoành Bồ sẵn sàng vụ hoa tết

Hoành Bồ sẵn sàng vụ hoa tết

Thời điểm này, thị trường hoa phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán đang bước vào vụ kinh doanh lớn nhất trong năm. Ở các làng hoa của Hoành Bồ - một trong...

Ngày 19/12/2019

29 11
Nông dân học nghề nông

Nông dân học nghề nông

Mỗi một cây trồng, con giống muốn cho sản lượng cao, người nông dân phải nắm rõ quy luật sinh trưởng, phát triển, phòng trừ bệnh có thể gây nguy hại...

Ngày 29/11/2019

29 10
Liên doanh, liên kết các tổ chức sản xuất

Liên doanh, liên kết các tổ chức sản xuất

Từ năm 2013, trên địa bàn huyện Tân Uyên có thêm Công ty TNHH Chè Hồng Đức hoạt động theo mô hình liên kết với người dân trong việc thu mua chế biến chè...

Ngày 29/10/2019