05 06
Sản xuất nấm ở làng nghề Bàu Cối

Sản xuất nấm ở làng nghề Bàu Cối

Xã Bảo Quang là nơi tập trung đông số hộ nông dân làm nghề trồng nấm ở TP.Long Khánh. Trong đó, ấp Bàu Cối đã được UBND tỉnh...

Ngày 05/06/2020

08 05
Vùng chè hữu cơ lớn nhất xứ Tuyên

Vùng chè hữu cơ lớn nhất xứ Tuyên

Đỉnh núi Kia Tăng cao nhất nhì Tuyên Quang có bạt ngàn chè shan tuyết cổ thụ. Đây cũng là vùng chè hữu cơ rộng và thơm ngon nổi...

Ngày 08/05/2020