29 05
VCA làm việc với chuyên gia của ILO

VCA làm việc với chuyên gia của ILO

 Sáng ngày 29/5, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia ILO về nghiên cứu đánh giá tác...

Ngày 29/05/2020