Liên minh HTX Việt Nam: Thành lập tiểu ban thi đua- khen thưởng Hội chợ Nông sản, Tiểu thủ công nghiệp của HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam năm 2017

PDF.InEmail

Quyết định số 295/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập tiểu ban thi đua- khen thưởng Hội chợ Nông sản, Tiểu thủ công nghiệp của HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam năm 2017.

Căn cứ Điều 58 Luật HTX năm 2012, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 24 tháng 1 năm 2017;

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013 và các nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định 792/QĐ-TĐKT ngày 20/10/2016 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo  Hội chợ Nông sản, Tiểu thủ công nghiệp của HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tiểu ban Thi đua- Khen thưởng Hội chợ Nông sản, Tiểu thủ công nghiệp của HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam năm 2017.....

Link download: Quyết định số 295/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập tiểu ban thi đua- khen thưởng Hội chợ Nông sản, Tiểu thủ công nghiệp của HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam năm 2017.

Vca.org.vn

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

bản tin KTHT

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao