Đại hội V- Liên minh HTX TP Hà Nội

PDF.InEmail

Ngày 28-29/12, tại Hà Nội, Liên minh HTX TP Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ  nhiệm V với chủ đề “Đổi mới, Hợp tác, Hội nhập và Phát triển bền vững”.

alt

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Mạnh, Chủ tịch Liên minh HTX TP Hà Nội khóa IV, cùng 451 đại biểu đại diện cho các sở, ngành, địa phương, các HTX, THT và đại diện Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo báo cáo Liên minh HTX Tp.Hà Nội, hiện Hà Nội có 1284 THT, 1.717 HTX và Quỹ tín dụng nhân dân, 02 Liên hiệp HTX. Hoạt động của các HTX góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết hợp tác trong nội bộ HTX. Các quỹ TDND đã hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế hộ.

alt

Quang cảnh tại Đại Hội

5 năm qua, toàn Thành phố Hà Nội đã thành lập mới được 184 HTX. Các HTX thành lập mới thực hiện đúng quy định của Luật HTX 2012, đã tạo việc làm cho 1.985 thành viên, thu hút tổng số vốn góp là 98 tỷ đồng cho phát triển SX-KD của các HTX.

Khu vực KTHT, HTX đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường, khẳng định rõ hơn vai trò và vị trí của HTX trong nền kinh tế Thủ đô.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX TP Hà Nội đã thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với thành phố về phát triển KTTT; thường xuyên đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với báo, đài của Hà Nội và Trung ương, tuyên truyền về KTTT, HTX.

Hoạt động hỗ trợ cho vay vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX (nguồn vốn hiện có 125 tỷ đồng) triển khai 1.132 dự án cho vay THT, HTX của 26/30 quận, huyện.

Liên minh HTX TP Hà Nội chủ động phối hợp sở, ngành triển khai các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại cho các thành viên. Cụ thể: tổ chức 30 gian hàng của HTX tham gia hội chợ VIETPO; hội chợ tôn vinh sản phẩm doanh nghiệp: 30 gian hàng; hội chợ làng nghề Việt Nam: 30 gian hàng; hội chợ nông sản do VCA tổ chức: 61 gian hàng.

Liên minh HTX TP Hà Nội triển khai tư vấn hỗ trợ củng cố được 213 HTX tại 213 xã xây dựng NTM thuộc 18 huyện, thị xã. Về công tác đào tạo, tổ chức 19 lớp cấy nghề và truyền nghề với 560 học viên.

 Bên cạnh những kết quả đạt được và các mục tiêu do Đại hội IV Liên minh HTX TP đề ra, khu vực KTHT, HTX Thủ đô còn những hạn chế, tồn tại, như: do địa bàn rộng, thành viên đa dạng nên hoạt động hỗ trợ thành viên còn hạn chế, việc nắm bắt thông tin còn chậm; việc phối hợp với các quận huyện để hỗ trợ cho thành viên còn chưa được nhiều và thường xuyên

Trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX Thành phố chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Liên minh HTX, đổi mới hoạt động cơ quan; bám sát các chương trình kế hoạch của thành phố; thực hiện các Nghị quyết, Đề án của Liên minh HTX Việt Nam theo định hướng phát triển HTX kiểu mới gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, ưu tiên HTX sản xuất vật chất và HTX chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, HTX dịch vụ công.

alt

Ban chấp hành khóa V liên minh HTX TP Hà Nội ra mắt đại hội

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ghi nhận những kết quả đạt được của Liên minh HTX TP Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại hạn chế và những khó khăn vướng mắc trong hoạt động, các mô hình HTX kiểu mới còn chưa nhiều, chưa phát huy hết được lợi thế trong phát triển kinh tế về các loại hình dịch vụ, làng nghề trên địa bàn thành phố. Với địa bàn hoạt động rộng, số thành viên đông nhưng chưa thực sự thu hút được hầu hết các thành viên tham gia vào hệ thống Liên minh...

Tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo cũng đề nghị Liên minh HTX TP Hà Nội cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: phát triển số lượng và chất lượng, hiệu quả hoạt động các HTX, đặc biệt là tăng thu nhập cho các thành viên trong HTX; phấn đấu 100% các HTX tham gia các hoạt động thành viên để Liên minh các tỉnh, thành phố thực sự là cơ quan đóng vai trò nòng cốt trong phát triển HTX.

Trong thời gian tới, Liên minh HTX TP Hà Nội cần đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền sâu rộng đến toàn bộ thành viên HTX, người dân về vai trò và vị trí của HTX trong phát triển kinh tế; chủ động đánh giá hoạt động, triển khai cá chính sách hỗ trợ đối với các THT, HTX; chủ động nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực quản trị, xúc tiến thương mại; tham gia vào triển khai các đề án của Liên minh HTX Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho các thành viên HTX, tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới gắn chuỗi giá trị. Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cũng mong rằng các đồng chí trong BCH khóa V Liên minh HTX TP Hà Nội sẽ phát huy tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo trong công việc, đóng góp nhiều thành quả hơn nữa cho hệ thống cũng cho toàn khu vực kinh tế tập thể nòng cốt là HTX. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận những kết quả khu vực kinh tế tập thể đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Sự phát triển của các HTX chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế Thủ đô. Quy mô HTX còn nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết, nội lực thấp. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đúng đắn vai trò của khu vực kinh tế tập thể…
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Liên minh HTX TP bám sát, quán triệt sâu sắc tinh thần của các Nghị quyết T.Ư 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX, Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Luật HTX năm 2012, vai trò của các HTX kiểu mới. Liên minh HTX TP cần đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động. Ngày sau Đại hội V, cần sớm xây dựng kế hoạch hành động để cụ thể hóa Nghị quyết đại hội. Chủ động phối hợp với các sở ngành rà soát, đánh giá, tiến tới đề xuất điều chỉnh, sửa đổi các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhấn mạnh yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, cần làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để kinh tế tập thể phát triển bền vững.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành công tác nhân sự, 100% đại biểu nhất trí bầu 65 đồng chí tham gia BCH, đồng chí Lê Văn Thư giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhân dịp này, Đại hội cũng đã công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Liên minh HTX Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.

Một số hình ảnh tại Đại Hội: 

alt

Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội

alt

Đồng chí Lê Văn Thư, Chủ tịch Liên minh HTX TP Hà Nội khóa V phát biểu tại Đại hội

alt

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng hoa Đoàn Chủ tịch Đại hội Liên minh HTX Việt Nam khóa V

alt

Đồng chí Lê Văn Thư- Chủ tịch Liên minh HTX TP Hà Nội khóa V tặng hoa kỉ niệm đồng chí Nguyễn Quang Mạnh, Chủ tịch Liên minh HTX TP Hà Nội khóa IV

alt

Tặng cờ thi đua, bằng khen cho các cá nhân và tập thể

alt

Tặng cờ thi đua, bằng khen cho các cá nhân và tập thể

alt

 Tặng cờ thi đua, bằng khen cho các cá nhân và tập thể

alt

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo trao tặng hoa và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

alt

 Tặng cờ thi đua, bằng khen cho các cá nhân và tập thể

Trung tâm Thông tin HTX Việt Nam

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

bản tin KTHT

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao