Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo triển khai công tác năm 2018 của Liên minh HTX Việt Nam

Sáng ngày 20/1, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Liên minh HTX Việt Nam.

alt

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có Thứ trưởng Bộ NN&PTNT- Trần Thành Nam; đại diện Bộ Kế hoạch- Đầu tư; Bộ Công Thương, cùng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội. Tổ chức DGRV của Đức tại Việt Nam và 1 số Viện nghiên cứu, doanh nghiệp, ngân hàng cùng tham gia. 

alt

Phó Thủ tưởng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì hội nghị

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch; tham dự có các đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh/TP; Trưởng các Ban, đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam.

 Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo báo cáo tóm tắt về tình hình KTHT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo, đến cuối năm 2017, cả nước có 19.487 HTX đang hoạt động; 54 Liên hiệp HTX; 97.589 THT. Khu vực KTHT, HTX thu hút 7.969.600 thành viên và người lao động tham gia. Doanh thu bình quân năm 2017 ước đạt 3.127 triệu đồng/HTX; Thu nhập bình quân của người lao động đạt 2,8 triệu đồng/ tháng/người.

alt

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Thường trực Liên minh HTX Việt Nam chủ trì hội nghị

 Năm 2017 đã thành lập mới 2.226 HTX ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực (chiếm 40% trong số HTX thành lập mới trong 5 năm 2013-2017), trong đó hơn 50% là HTX nông nghiệp; tăng thêm khoảng 130.000 thành viên của HTX.

Trong đó, 11.756 HTX nông nghiệp, 1.661 HTX thương mại - dịch vụ; 828 HTX xây dựng; 1.906 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;1.163 HTX vận tải; 1.176 Quỹ TDND; 997 HTX dịch vụ môi trường và lĩnh vực khác.

Năm qua, KTHT, HTX phát triển cả số lượng và chất lượng hoạt động; doanh thu, lợi nhuận tăng so với năm 2016; mang lại lợi ích cho thành viên. Số HTX được thành lập mới tăng 46,5% so với năm 2016, đây là kết quả phấn đấu kiên trì của các cấp, các ngành trong những năm qua và tác động tích cực của Luật HTX năm 2012; hầu hết các tỉnh, thành phố đều tăng.

alt

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Thời gian vừa qua, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã nỗ lực, huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao: chủ động tham mưu tham mưu Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX ở Trung ương, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam làm Phó Ban.

Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam làm tốt 80% các khâu công việc thành lập HTX mới, chủ động, tích cực triển khai xây dựng HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị bằng nguồn lực của trung ương và địa phương. Cả nước có 700 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị hàng hóa sản phẩm do Liên minh HTX các tỉnh thành phố và HTX trực tiếp xây dựng, riêng khu vực các tỉnh Nam bộ có 146 mô hình; 25 mô hình do Liên minh HTX Việt Nam trực tiếp chỉ đạo

Kết quả nổi bật của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, đã tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Hội chợ nông sản, tiểu thủ công nghiệp các HTX, Liên hiệp HTX, DN Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội tháng 4/2017.

Bên cạnh đó, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền chủ trương, chính sách và pháp luật về HTX, lợi ích của thành viên; nhiều Liên minh HTX tỉnh, thành phố đã đầu tư công sức, thay đổi cách làm truyền thông.

Trong năm 2018 phấn đấu thành lập mới từ 4.500 đến 5.000 THT; 2.300 HTX, Liên hiệp HTX trở lên, trong đó có 1.500 HTX nông nghiệp; xây dựng khoảng 120 HTX mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; số lượng cán bộ quản lý HTX tham gia đào tạo bồi dưỡng tăng 30% so với năm 2017; số lượng thành viên của HTX tăng từ 10% trở lên so với năm 2017; phấn đấu đạt 50% HTX hoạt động có hiệu quả...

alt

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, đã bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò trong công tác phát triển HTX và KTHT.

Theo Phó Thủ tướng, một năm mà thành lập mới được hơn 2.000 HTX là một thành tích bất ngờ, thể hiện vai trò rất quan trọng cũng như sức hút của HTX kiểu mới. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao tỷ lệ 38% tổng số HTX làm ăn có hiệu quả trong năm 2017 trong khi vào năm 2012 chỉ có 10%.

 Cũng theo Phó Thủ tướng, các tín hiệu phát triển của HTX kiểu mới không chỉ đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế mà còn tạo ra thu nhập, việc làm cho các thành viên cũng như người dân, đảm bảo cho anh sinh xã hội, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

 Tuy nhiên Phó Thủ tướng cũng cho rằng tiềm năng của kinh tế hợp tác còn rất lớn nhưng hàng năm đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung chiếm tỷ lệ còn rất hạn chế, với khoảng 4- 4,5%.

 Đề cập các nhiệm vụ cũng như giải pháp phát triển kinh tế tập thể và HTX trong năm 2018 và các năm tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Liên minh HTX Việt Nam:

Thứ nhất, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức quán triệt tôn chỉ, mục đích, cụ thể hóa 7 chức năng và thực hiện tốt 12 nhiệm vụ theo Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam. Được xác định là tổ chức đại diện cho HTX, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên, có vai trò dẫn dẫn thúc đẩy HTX, Liên hiệp HTX góp phần bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thứ hai, quán triệt các thành viên chính thức và liên kết để nhận thức rõ hơn vai trò của KTTT, nòng cốt là HTX. KTTTT là một trong 3 thành phần kinh tế của nước ta, đã được xác định tại Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thứ ba, đề nghị bám sát Điều lệ, tổ chức thực hiện tốt 12 nhiệm vụ giao cho Liên minh HTX Việt Nam, như: tuyên truyền và phổ biến theo văn bản pháp luật; thực hiện các dịch vụ công; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức xã hội khác khác tuyên tuyền về HTX; tập hợp ý kiến nguyện vọng của các thành viên; tuyên truyền vận động các hộ gia đình, các hộ sx nhỏ tham gia HTX; tổ chức đào tạo bồi dưỡng đào tạo nghề trong HTX…tiếp nhận các dự án hỗ trợ; huy động nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nước để xây dựng  HTX.

 Năm 2018 và những năm tiếp theo bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 Liên minh HTX Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt trong việt phát triển KTTT, HTX đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông về chủ trương chính sách pháp luật, lợi ích của HTX mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân.

Sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách Trung ương cấp bổ sung cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, nghiên cứu  đổi mới đề xuất mô hình Quỹ hỗ trợ HTX trong toàn quốc. 

Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm kiểm toán HTX, trực thuộc Liên minh HTX. Khai thác có hiệu quả các trường nghề của HTX để đào tạo nguồn lực cho HTX nói chung; Đổi mới nâng cao năng lực hoạt động cung ứng dịch vụ về công nghệ quản trị và xúc tiến thương mại cho HTX. 

Thí điểm một số mô hình một số HTX sản xuất theo chuỗi sản xuất làm cơ sở cho việc tuyên truyền phát triển HTX (cần thiết liên kết với các doanh nghiệp); Giao Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Diễn đàn KTHT hàng năm và hội chợ xúc tiến thương mại cho HTX.

Thay mặt cán bộ và người lao động trong hệ thống, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo xin cảm ơn Phó Thủ tướng, xin nghiêm túc tiếp thu và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng trong chương trình công tác năm 2018 và những năm tiếp theo. Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam xin hứa dành mọi tâm huyết, nguồn lực đóng góp sự nghiệp phát triển KTTT mà nòng cốt là HTX.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo xin cảm ơn sự quan tâm, hợp tác và ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức nước ngoài, các doanh nghiệp đồng hành cùng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

alt

Lễ ký kết ra quân thực hiện Đề án xây dựng HTX gắn với chuỗi giá trị của Liên minh HTX Việt Nam

Tại hội nghị, đã diễn ra buổi lễ ký kết ra quân thực hiện Đề án xây dựng HTX gắn với chuỗi giá trị: 5 đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam ký kết hợp đồng với 63 Liên minh HTX tỉnh/TP; Liên minh HTX Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược với Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ; Liên minh HTX Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn TH và Ngân hàng thương mại CP Bắc Á; Liên minh HTX Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác Công ty ECO Việt với mục đích hỗ trợ các HTX, Liên hiệp HTX phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, lĩnh vực khác gắn với chuỗi giá trị, trong đó sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu theo hợp đồng ký kết với đối tác, doanh nghiệp.

Trung tâm Thông tin HTX Việt Nam

 

 


LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Đ/c: Dương Đình Nghệ , Yên Hòa , Cầu Giấy , Hà Nội.

Tel: 080 49711

Fax: (84-4) 8431683 / Email:

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Tel: 080 49251

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Phát thanh truyền hình và TTDT thuộc Bộ Thông tin truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam