Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo dự và chỉ đạo Đại hội V Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh

PDF.InEmail

Ngày 19/3, tại Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội V Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Tham dự đại hội có lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường- Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh; cùng các đại biểu thành viên, HTX và đại diện một số Liên minh HTX tỉnh, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh, trong nhiệm kỳ qua, Trà Vinh đã thành lập mới 69 HTX, trong đó có 54 HTX nông nghiệp và 15 HTX phi nông nghiệp; bình quân mỗi năm thành lập 13 HTX, đồng thời giải thể, xóa tên 81 HTX do ngưng hoạt động trong thời gian dài, sát nhập 04 HTX xoài Cát Chu và giao thông vận tải. Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2017 là 161.041 triệu đồng, tăng 290% so với năm 2013, lợi nhuận tăng 261% so với năm 2013, đóng góp 0,2% GDP, cao hơn 0,07 so với năm 2013. Trong 5 năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh các HTX phát triển tương đối ổn định, một số HTX đã đầu tư vốn, mua sắm phương tiện, thiết bị, mở rộng cơ sở, quy mô, ngành nghề và thị trường tiêu thụ, phát triển sản xuất kinh doanh. Số HTX hoạt động khá chiếm 37,6%, HTX hoạt động trung bình chiếm 34,4%, HTX hoạt động yếu chiếm 28%.

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2012-2017 đã đề ra.

Cụ thể, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy - HĐND – UBND tỉnh Trà Vinh về tăng cường thực hiện các giải pháp củng cố, phát triển HTX trên địa bàn Trà Vinh; tuyên truyền, phối hợp với các sở ngành, đoàn thể tham dự cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 với 1.000 bài dự thi, 09 tiểu phẩm về xây dựng mô hình HTX kiểu mới; tham gia ý kiến vào văn bản các Sở, ngành trình UBND tỉnh thực hiện “thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp tại vùng Đồng Bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 – 2020”, kết quả có 13 HTX được chọn tham gia mô hình thí điểm của tỉnh.

Quang cảnh tại đại hội

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh còn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về KTHT, HTX. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của KTHT, HTX trong nền kinh tế thị trường. Tư vấn, hỗ trợ cho 78 HTX tổ chức lại theo luật HTX năm 2012, trên 300 lượt HTX bổ sung ngành nghề, tăng giảm vốn điều lệ, hỗ trợ 20 HTX vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, thu hút và giải quyết việc làm cho 100 lao động mới, quỹ hỗ trợ phát triển HTX xét cho vay và giải ngân cho 14 HTX đầu tư đổi mới công nghệ, kỹ thuật, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, xây dựng mô hình HTX kiểu mới…

Trong nhiệm kỳ 2018-2020, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KTHT, HTX gắn với triển khai điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh; tập trung đổi mới và phát triển KTHT, HTX theo hướng bền vững, bảo đảm các nguyên tắc, giá trị HTX và các quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát giúp các HTX hoạt động đúng luật, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên, người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, thành viên HTX; tăng cường hỗ trợ HTX phát triển bền vững, tham gia vào các chuỗi giá trị.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Ban Chỉ đạo đổi mới KTTT, HTX biểu dương những thành tích mà Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh đã đạt được. Qua khảo sát thực tế, cùng nhiệt huyết của ban Giám đốc HTX cho thấy sức sống của các HTX kiểu mới đã và đang ngày càng mãnh liệt, lãnh đạo tỉnh, huyện tạo điều kiện hỗ trợ về chính sách, giúp HTX thu hút được đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực về quản lý, phát triển HTX. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo mong rằng, chính quyền, địa phương tiếp tục có những chính sách hỗ trợ HTX phát triển, giúp các HTX thu hút nhân tài. Chủ tịch cũng đề nghị Liên minh HTX tỉnh cần phải đóng vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, nòng cốt là HTX. Phát triển KTHT, HTX nhanh bền vững, tăng về số lượng nhưng phải chú trọng đến chất lượng; Coi HTX là 1 tổ chức kinh tế, mang lại quyền lợi thiết thực cho thành viên là mục tiêu hàng đầu; Đổi mới và chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội.

Quang cảnh tại đại hội

Bênh cạnh đó, cần nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của thành viên, tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX. Đồng thời, thực hiện tốt những Nghị quyết, Đề án lớn của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, góp phần phát triển KTTT trong cả nước.Chủ động tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư, kết nối doanh nghiệp với các HTX. Xây dựng HTX kiểu mới gắn chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy KTXH, đem lại lợi ích an sinh xã hội bền vững.

Sau ngày làm việc tích cực, Đại hội Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh đã  nhất trí bầu đồng chí Hà Quốc Hẩm làm Chủ tịch Liên minh HXT tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2018 – 2022

 Trung tâm thông tin HTX Việt Nam

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

db676fed901a7044290b

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao