Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo dự Đại hội Liên minh HTX tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

PDF.InEmail

Ngày 20/10, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam dự Đại hội Liên minh HTX tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
 
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khánh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo các Ban, đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam; Chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh/TP...
 
Trong 5 năm qua, khu vực kinh tế tập thể tỉnh, nòng cốt là HTX có những chuyển biến tích cực; từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động; khẳng định rõ hơn về vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Các HTX, doanh nghiệp thành viên, đã dần khẳng định vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; tăng thu ngân sách nhà nước. 
 
Tính đến tháng 6/2018, toàn tỉnh Yên Bái có 804 tổ hợp tác, 306 HTX với 25.509 thành viên; năm 2017 doanh thu các HTX đạt 1.635 tỷ đồng, tăng 104,5 % so với đầu nhiệm kỳ; nộp ngân sách 29,7 tỷ đồng, tăng 68,7% so với năm đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân người lao động đạt 44,5 triệu đồng/người/năm, tăng 147% so với đầu nhiệm kỳ.
 
Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái xác định, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác, DN. Phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 20 HTX trở lên; thành lập mới 40 tổ hợp tác trở lên; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong hợp tác xã đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 55 triệu đồng/người/năm; đối với tổ hợp tác đạt trên 45 triệu đồng/người/năm; tạo việc làm cho từ 9.000 đến 10.000 lao động thường xuyên...
 
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên minh HTX Yên Bái có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo -Phó Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã biểu dương những thành tích, kết quả mà các HTX và Liên minh HTX tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời cho rằng Yên Bái phải đẩy mạnh sản xuất gắn với chuỗi giá trị, phấn đấu đến năm 2025 có 50% HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, 100% HTX là thành viên của Liên minh HTX. Liên minh HTX tỉnh Yên Bái phải tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, HTX. 
 
Tham mưu cho cấp ủy chính quyền tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tham gia ý kiến sửa đổi Luật HTX năm 2012. 
 
Đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động tập trung vào đổi mới phong cách, lề lối làm việc không hành chính hóa trong tổ chức hoạt động. Các thành viên HTX cần chủ động, sáng tạo nỗ lực vươn lên không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; đổi mới cả về tổ chức phương thức hoạt động thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống của các thành viên…
 
 
Thừa ủy quyền, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Ngọc Hữu - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 - 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả mà khu vực KTTT tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, định hướng giúp đỡ, hỗ trợ thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị chức năng, Liên minh HTX Việt Nam đối với Liên minh HTX tỉnh, sự chia sẻ kinh nghiệm của Liên minh HTX các tỉnh. 
 
Tăng cường công tác dự báo, thông tin thị trường, nhất là thị trường đầu ra của các sản phẩm chủ lực của tỉnh, làm cơ sở để các HTX, THT sản xuất kinh doanh phù hợp; 
 
Xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017
 
Các HTX trên địa bàn tỉnh và các thành viên cần nỗ lực, nâng cao năng lực nội tại, phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực nghiên cứu, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh gắn với những lĩnh vực, sản phẩm có nhiều tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
 
 
Ban Chấp hành Liên minh HTX Yên Bái khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.
 
 
Các đại biểu còn được tham quan các gian trưng bày các sản phẩm của các HTX và các THT của tỉnh Yên Bái.
 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2013 - 2018.
 
 
Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển HTX giai đoạn 2013 - 2018
 
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành chương trình làm việc. Đại hội đã nhất trí bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên minh HTX Yên Bái khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023. 
 
Đồng chí Đỗ Nhân Đạo - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 
Tại Đại hội, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Phạm Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Ngọc Hữu - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 - 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và tặng bằng khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2013 - 2018. 
 
Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên minh HTX Yên Bái có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển HTX cho 22 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển HTX; Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển HTX giai đoạn 2013 - 2018.
 
Theo Báo Yên Bái
  
Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

db676fed901a7044290b

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao