Tổ chức ILO ký hợp tác quốc gia với Bộ Lao động, VGCL, VCA và VCCI về việc làm bền vững 2017-2021

PDF.InEmail

Chiều ngày 5/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác quốc gia về việc làm bền vững, chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác mới của ILO – Việt Nam tập trung vào việc làm, an sinh xã hội và quản lý thị trường.

Chương trình nghị sự về việc làm bền vững được  tổ chức với 4 trụ cột chính là tạo việc làm, an sinh xã hội, thúc đẩy quyền của người lao động và đối thoại xã hội. Việc làm bền vững là hướng tới mục tiêu không chỉ tạo ra việc làm nhiều hơn, mà còn phải tạo ra việc làm tốt hơn, an toàn hơn, được đảm bảo về mặt an sinh xã hội, có năng suất, thu nhập cao hơn và đảm bảo sự cân bằng giữa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

alt

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng bộ lao động thương binh xã hội phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ ký kết có ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng,  Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL); ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam (VCA); ông Chang Hee Lee, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam cùng đại diện đến từ các Bộ, Ban, Ngành  TƯ và các tổ chức đại diện cho người lao động và sử dụng lao động tại Việt Nam.

alt

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội, ông Đào Ngọc Dung cho biết: “Trong chu kỳ hợp tác mới, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề việc làm, phát triển nguồn nhân lực an sinh xã hội trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và xã hội, đảm bảo quyền lợi của người lao động, doanh nghiệp và xã hội".

Bộ trưởng đề nghị ILO và các đối tác xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện khung hợp tác này. Trước mắt, cần tập trung tiếp tục hỗ trợ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu ILO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và tiền lương, nghiên cứu phê chuẩn một số công ước chính của ILo, tăng cường khả năng hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo nhận định: việc ký kết chương trình hợp tác của bộ Lao động về việc làm bền vững thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là thành viên của ILO và cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy các mục tiệu lao động, việc làm và an sinh xã hội. Cam kết này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Các mục tiêu trong chương trình này cũng phù hợp với mục tiêu ngành lao động thương binh và xã hội cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta giai đoạn 2017 – 2021, đồng thời cũng phù hợp với kế hoạch phát triển HTX giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo của Liên minh HTX Viêt Nam phát triển nhanh và bền vững và mục tiêu của các HTX hiện nay là phát triển việc làm, an sinh xã hội cả khu vực nông thôn và thành thị. Chương trình này được xây dựng trong quá trình tham vấn chặt chẽ giữa các đối tác của ILO tại Việt Nam và dựa trên các ưu tiên của Việt Nam, do vậy sẽ hỗ trợ các mục tiêu của Việt Nam về lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội có hiệu quả, phù hợp với chiến lược của ILO cấp toàn cầu.

alt

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cũng cho biết: “Đến nay theo số liệu báo cáo mới nhất của chúng tôi, đến cuối năm 2017, cả nước chúng ta có 2,3 vạn HTX, trong đó, ½ là HTX nông nghiệp và khoảng trên 8 triệu thành viên, gần 2 triệu người lao động, Liên minh HTX Việt Nam hiện cũng rất quan tâm đến các vấn đề liên quan đến việc làm của người lao động trong khu vực kinh tế tập thể, HTX”. Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo hi vọng, trong khuôn khổ lễ ký kết này, các tổ chức Việt Nam và ILO có thể dành sự quan tâm nhiều hơn nữa, tích cực nghiên cứu để có chính sách phù hợp, nâng cao năng lực cho thành viên HTX. Liên minh HTX cam kết thực hiện có hiệu quả vai trò của mình trong chương trình ký kết.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam kinh đề nghị Bộ Lao đông thương binh và xã hội, văn phòng tổ chức xã hội quốc tế tại Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tập thể, HTX ngày càng phát triển.

Tại buổi lễ ký kết, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, ông Chang Hee Lee phát biểu: đây là Chương trình khung hợp tác việc làm bền vững lần thứ 3 kể từ khi Việt Nam gia nhập trở lại ILO vào năm 1992. Chương trình hợp tác cho giai đoạn 2017- 2021 đưa sứ mệnh của ILO – thúc đẩy cơ hội việc làm bền vững và năng xuất cho mọi phụ nữ và nam giới trong điều kiện làm việc tự do, bình đẳng, an toàn và tôn trọng nhân phẩm vào bối cản của Việt Nam. Chương trình này phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và kế hoạch một Liên hợp quốc cho cùng giai đoạn.

alt

Ông Chang Hee Lee, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

“ILO cam kết cùng chung sức với các đối tác 3 bên để đạt được những mục tiêu chung” – Giám đốc ILO Việt Nam cho biết. Theo ông, chương trình hợp tác giai đoạn 2017 – 2021 nên sử dụng cũng như pha chuyển đổi sang một hình thức hợp tác và đối tác mới, từ việc tập trung vào nguồn lực sang tập trung vào kiến thức. Trong giai đoạn này, sự hỗ trợ cần được đồng thời dành cho các đối tác 3 bên (Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động) ở các cấp địa phương nhằm trang bị cho họ năng lực tổ chức để tiến hành những thay đổi mang tính bền vững.

alt

Lễ ký kết chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm bền vững giai đoạn 2017- 2021

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, lãnh đạo của các đối tác xã hội gồm Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee đã cùng ký kết vào văn kiện khuôn khổ hợp tác.

alt

Các đối tác Việt Nam - ILO bắt tay thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các bên

Nội dung chính của Chương trình hợp tác Việt Nam – ILO về việc làm bền vững, giai đoạn 2017 – 2021:

Chương trình được thiết kế dựa trên 3 ưu tiên chiến lược quốc gia thể hiện trong Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 2016 – 2020 về kế hoạch chung một Liên hợp quốc 2017 – 2021, cụ thể là:

 • Thúc đẩy việc làm bền vững và một môi trường thuận lợi về các cơ hội kinh doanh bền vững;
 • Giảm nghèo đói thông qua việc mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội cho tất cả mọi người và giảm các hình thức việc làm không thể chấp nhận được, đặc biệt là với các nhóm dễ bị tổn thương;
 • Xây dựng thể chế quản trị thị trường lao động hiệu quả; và tuân thủ các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc.

Chín kết quả cụ thể dự kiến, đó là:

 • Các chính sách về việc làm tạo thuận lợi để phát triển việc làm;
 • Số lượng lao động trong khu vực phi chính thức có việc làm tốt hơn tăng lên;
 • Các triển vọng về việc làm có năng suất và tự do lựa chọn được duy trì và mở rộng cho lao động di cư;
 • Hệ thống an sinh xã hội hiệu quả và mở rộng hơn;
 • Giảm các hình thức việc làm không thể chấp nhận được (lao động trẻ em, lao động cưỡng bức);
 • Hệ thống quan hệ lao động hiệu quả, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế;
 • Tăng cường thanh tra lao động và văn hóa phòng ngừa trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Cơ hội việc làm bền vững gia tăng thể hiện qua cách tiếp cận tổng hợp với sự tuân thủ và cải tiến tại nơi làm việc ở cấp ngành;
 • Thúc đẩy cam kết phê chuẩn và áp dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

 

Lê Hạnh/ Trung tâm thông tin HTX Việt Nam

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

bản tin KTHT

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao