Tổng kết Cụm thi đua Đồng Bằng sông Hồng

PDF.InEmail

Sáng ngày 15/12, tại Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam dự hội nghị cụm thi đua Liên minh HTX 9 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Liên minh HTX 9 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng: Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm 2017, Liên minh HTX các tỉnh cụm Đồng bằng Sông Hồng đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND, BCĐ KTTT các tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh về kinh tế tập thể; tăng cường công tác tuyên truyền, hoạt động hỗ trợ đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX, THT hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở cơ sở; tham mưu và tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Luật HTX năm 2012, đề xuất những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật.

Đến nay, theo số liệu báo cáo của 9 tỉnh, trong cụm có 4.139 HTX thu hút 2.425.931 thành viên tham gia, 373 quỹ tín dụng nhân dân (tăng 2 Quỹ); năm 2017 thành lập mới 206 HTX. Toàn cụm có 7.811 THT (Năm 2017, thành lập mới 214 Tổ hợp tác). Hiện, trên địa bàn Cụm hiện có 2 Liên hiệp HTX thuộc tỉnh Hải Dương và tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản.

 Đồng chí Lê Thị Tâm (người ngoài cùng bên phải)- Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình- đại diện trưởng khối phát biểu tại hội nghị

Liên minh HTX các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh ban hành 41 văn bản về chủ trương, ban hành và triển khai thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX trong khu vực; tham mưu hoặc trực tiếp tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012.

Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể năm 2017, trong đó tập trung vào công tác chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể các cấp với các nội dung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền; triển khai các chính sách hỗ trợ của địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hoạt động xúc tiến thương mại; chính sách hỗ trợ vốn, đất đai; thành lập mới mô hình kinh tế hợp tác, HTX...kịp thời hỗ trợ có hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể phát triển và triển khai các chính sách đến đơn vị thành viên.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được triển khai rộng khắp, tập trung vào các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể của Đảng và nhà nước, của các địa phương; tích cực tuyên truyền nội dung, kết quả của hội nghị Bộ trưởng các HTX khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Hội nghị cấp cao APEC, các mô hình kinh tế hợp tác, HTX hoạt động hiệu quả...

Vừa qua, trên địa bàn toàn cụm đã tổ chức 13 hội nghị cấp tỉnh cho 712 lượt cán bộ HTX về quán triệt các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các tỉnh về phát triển KTTT, kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 9/9 Liên minh HTX các tỉnh trong cụm đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; tuyên truyền về vai trò của kinh tế hợp tác trong thời kì hội nhập đến 95% thành viên. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần cải thiện và thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về vai trò, tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể; động viên, biểu dương và nhận diện các mô hình điển hình tiên tiến trong hoạt động của các HTX.

Thông qua các cuộc khảo sát, đã tư vấn cho trên 20 nghìn lượt người là sáng lập viên và đại diện các mô hình có nhu cầu thành lập HTX, THT qua đó đã thành lập mới được 206 HTX (Điển hình: Quảng Ninh 86, Bắc Ninh 35, Ninh Bình 22, Vĩnh Phúc 21, Nam Định 10 HTX...). Công tác tuyên truyền, vận động thành viên tiếp tục được quan tâm, toàn cụm trong năm đã vận động và tổ chức kết nạp mới 163thành viên.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2017, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đoàn kết, sáng tạo, chủ động xây dựng chương trình công tác, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra năm 2018 và triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, dịch vụ của HTX; tiếp tục mở rộng tập hợp đoàn kết thành viên, bám sát cơ sở, hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển khu vực kinh tế tập thể; quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, quan điểm của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V đề ra và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của các địa phương giao.

Toàn cảnh hội nghị

Phấn đấu đến hết năm 2018 các tỉnh trong cụm Đồng bằng Sông Hồng có ít nhất 85% HTX lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đạt chuẩn trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 100% Quỹ tín dụng nhân dân và 87% HTX phi nông nghiệp, chuyên ngành hoạt động hiệu quả. Thành lập mới ít nhất 130 HTX (6 tỉnh đăng ký); 2 đến 3 Liên hiệp HTX; 140 tổ hợp tác (2 tỉnh đăng ký). Tổ chức bồi dưỡng cho ít nhất 1.298 lượt cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan tham mưu giúp việc về kinh tế tập thể trong toàn tỉnh; 6.000 lượt cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ HTX. Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại cho các HTX; hỗ trợ ít nhất 15 đơn vị xây dựng nhãn hiệu hàng hóa. Tổ chức sơ kết việc xây dựng mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả; triển khai xây dựng ít nhất 200 mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả, các mô hình hợp tác gắn với chuỗi giá trị.

Liên minh HTX các tỉnh/TP trong khối khi đua cụm Đồng bằng Sông Hồng ký giao ước thi đua

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thông báo về các chương trình, kế hoạch của Liên minh HTX Việt Nam trong thời gian tới, rất mong Liên minh HTX các tỉnh/TP thực hiện tốt các Nghị quyết của Liên minh HTX Việt Nam, tạo sự kết nối vững mạnh trong hệ thống.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị Liên minh HTX các tỉnh/TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với báo, đài địa phương tuyên truyền về vị trí, vai trò của Liên minh địa phương và các mô hình HTX kiểu mới; bên cạnh đó, tạo nhiều kênh kết nối cho HTX, DN, ngân hàng cùng hợp tác sản xuất, tiêu thụ hàng hóa sản phẩm.

Liên minh HTX các tỉnh/TP cần phát huy thế mạnh địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền tại địa phương, xây dựng Liên minh HTX tỉnh/TP vững mạnh, làm tốt công tác là người đại diện của HTX và triển khai một số dịch vụ công...

Cụm thi đua Đồng bằng Sông Hồng đã họp tổng kết và bình xét thi đua, đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình, xét tặng giấy khen cho 1 HTX Phi nông nghiệp ở Hải Dương, 1 HTX nông nghiệp ở Hà Nam. Năm 2018, Liên minh HTX tỉnh Thái Bình và Quảng Ninh cùng làm cụm trưởng cụm thi đua.

Đặng Giang

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.banneerr

hoicho

dean

bản tin KTHT

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao