Giữ vững thành tích “lá cờ đầu” trong xây dựng nông thôn mới

Tiếp nối những thành công của giai đoạn 2010-2015, Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) đã ban hành Chương trình số 02-CTr/TU (Chương trình 02) về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”.

alt

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình sản xuất rau thủy canh của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Đức Phát (huyện Thanh Trì). Ảnh: Bá Hoạt

Với ý chí, quyết tâm cao của cấp ủy và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và đặc biệt là sự tham gia tích cực của nhân dân, TP Hà Nội tiếp tục giữ vững “lá cờ đầu” của cả nước trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp bước sang năm mới - 2018, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội đã trả lời phỏng vấn của Báo Hànộimới về những kết quả nổi bật của năm 2017.

Kết quả toàn diện

- Chương trình 02 đã mang tới sự đổi thay toàn diện trên các lĩnh vực, sản xuất nông nghiệp, diện mạo nông thôn, nhất là đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trân trọng đề nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02 đánh giá những kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội trong công tác chỉ đạo?

- Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Có thể thấy, sau 2 năm triển khai Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI, cả 3 “mũi nhọn”: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân đều đạt kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp của Hà Nội tiếp tục có bước phát triển nhanh, bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị, hiệu quả. Cơ cấu ngành Nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, chế biến và dịch vụ nông nghiệp, bảo đảm tỷ trọng cơ cấu các nhóm ngành, chuyển dịch đúng định hướng, vượt chỉ tiêu kế hoạch: 44,4% tỷ trọng trồng trọt, lâm nghiệp (tăng 3,26% so với năm 2015); 52,56% tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản (giảm gần 3,33%); 3,04% tỷ trọng dịch vụ (tăng gần 0,07%). TP Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản, toàn diện các mục tiêu và chỉ tiêu về nông nghiệp và phát triển nông thôn theo tiêu chuẩn mới của Chính phủ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, Hà Nội đã hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa, với tổng diện tích trên 78 nghìn héc ta, tạo điều kiện thuận lợi cơ bản để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có giá trị, hiệu quả kinh tế cao, chất lượng tốt. Đặc biệt, sau dồn điền, đổi thửa, Thành ủy đã ban hành văn bản và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nông dân. Đây là cơ sở để đẩy mạnh liên kết, đầu tư xây dựng, phát triển nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn; phát triển kinh tế trang trại; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, cho năng suất, chất lượng, giá trị cao hơn. Đó cũng là điều kiện, tiền đề vững chắc để Hà Nội tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển nhanh, bền vững, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

- Thưa đồng chí, theo đánh giá của Trung ương, trong xây dựng nông thôn mới, nhiều chỉ tiêu của Hà Nội dẫn đầu cả nước, đạt và vượt kế hoạch thành phố đề ra. Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn?

- Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Thủ đô, với nhiều cách làm và biện pháp tiến hành đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cao. Vì vậy, kết quả thực hiện các nhóm tiêu chí tổng hợp và các tiêu chí cụ thể đều đạt và vượt kế hoạch. Tính đến tháng 12-2017, Hà Nội đã có 4 huyện: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới. Hết năm 2016, toàn thành phố đã có 255/386 xã (đạt tỷ lệ 66,06%) được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Hiện nay, Đoàn công tác của thành phố đang tiến hành thẩm định 45 xã của 14 huyện đề xuất năm 2017, dự kiến có trên 30 xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị UBND thành phố xem xét, quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố cũng đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, khả thi để tập trung cho các xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu có trên 80% số xã trở lên đạt chuẩn về nông thôn mới theo Chương trình số 02 của Thành ủy.

Các nhóm tiêu chí cơ bản về quy hoạch; về xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng; về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; về phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn vững mạnh… đều có chuyển biến tốt. Thành tựu trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đã tạo ra thay đổi sâu sắc, cơ bản và toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội, chất lượng cuộc sống và môi trường ở khu vực nông thôn. 

Kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục phát triển khá; thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 38 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm mạnh, từ 3,65% (năm 2016), giảm xuống còn 2,57% (cuối năm 2017). Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, 100% số trạm y tế xã đã có bác sĩ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư. Các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển; nếp sống văn hóa ở các làng, xã có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm và văn minh... 

Những kinh nghiệm quý


- Để đạt được kết quả nêu trên là nhờ ý chí, quyết tâm cao của cấp ủy các cấp và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và đặc biệt là sự tham gia tích cực của nhân dân. Xin đồng chí cho biết những bài học kinh nghiệm thành phố rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này?

- Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, TP Hà Nội đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý. Đó là, Thành ủy Hà Nội luôn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, có lộ trình, cách làm phù hợp. Từ đó, đã tập trung được sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tiễn Thủ đô, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao của các tầng lớp nhân dân, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới.

Công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, với sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tích cực của các cấp, các ngành, trong từng thời kỳ cụ thể, xác định rõ được nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá; tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ sâu sát, quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả, tạo ra bước chuyển biến, tiến bộ rõ rệt về lĩnh vực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của Thủ đô.

Thực tế, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Thành ủy Hà Nội đặc biệt chú trọng và có nhiều giải pháp cụ thể, khả thi để chủ động thu hút, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa; tập trung đầu tư cho lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Ngay từ những ngày đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của vấn đề này, Thành ủy đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đồng thời, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội, nòng cốt là các tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân Thủ đô. 

Vì vậy, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đầu tháng 9-2010, Thủ đô Hà Nội là địa phương đầu tiên của cả nước chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức lễ phát động hưởng ứng chủ trương của Chính phủ. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TƯ, ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư, Thành ủy Hà Nội đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 11-4-2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố. Thành ủy và UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện, trong đó có Quyết định số 16, ngày 6-7-2016 quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn mới.

- Thưa đồng chí, sự thay đổi nhanh chóng ở nhiều vùng quê của Thủ đô có phải nhờ Hà Nội là một trong số ít địa phương đi đầu cả nước thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, chủ động phát huy nội lực, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là các nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới?

- Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Đúng vậy! Chúng ta đã thực hiện rất tốt chủ trương này. Chỉ tính riêng hai năm (2016-2017), Hà Nội đã huy động được tổng kinh phí gần 17.111 tỷ đồng cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, trong đó, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước gần 15.555 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa đạt 1.556 tỷ đồng. Phong trào không chỉ nhận được sự giúp sức đắc lực của các quận nội thành, hỗ trợ các huyện nhiều công trình văn hóa, giáo dục mà còn nhận được sự tham gia nhiệt tình, tâm huyết của các hộ nông dân đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của, hiến đất… để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Trung ương, sự hợp tác tích cực của tỉnh, thành phố trong cả nước... trong quá trình triển khai phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nên đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi như hôm nay.

Tất cả những điều đó vừa là những kinh nghiệm chủ yếu, quan trọng, vừa là yếu tố quyết định để Đảng bộ Hà Nội nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố nói chung, nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, cải thiện và nâng cao đời sống của nông dân Thủ đô nói riêng.

Vững tin vào thành công

- Năm 2018 sẽ tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Xin đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết định hướng của thành phố trong thời gian tới về lĩnh vực này?

- Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu sau 5 năm thực hiện Chương trình 02 giai đoạn 2011-2015 và 2 năm đầu thực hiện Chương trình 02 giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở những thành tựu đạt được, phân tích, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, Ban Chỉ đạo Chương trình 02 xác định mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện quyết liệt trong nửa cuối nhiệm kỳ 2016-2020. Đó là: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3,5 đến 4%/năm trở lên; giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế đạt 250 triệu đồng/ha trở lên; chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 25% lên 35% trở lên vào năm 2020 trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố...

Để đạt được mục tiêu này, các cấp, các ngành của thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm. 

Thứ nhất, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai thực hiện đồng bộ Kế hoạch tái cơ cấu sản xuất ngành Nông nghiệp Thủ đô giai đoạn 2016-2020, thực hiện tốt khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp là “sản xuất giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao”. 

Thứ hai, tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách của Trung ương và thành phố đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu, đề xuất, sớm ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù của Thủ đô, kịp thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh những cơ chế, chính sách không còn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. 

Thứ ba, tăng cường chăm lo công tác đào đạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên sâu về kỹ thuật nông nghiệp và cán bộ quản lý các cấp từ thành phố tới cơ sở đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường tổ chức đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người nông dân. 

Thứ tư, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp về phát triển sản xuất nông nghiệp, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; kiểm tra, kiểm soát chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng các loại vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi… nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân. 

Thứ năm, tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, để xây dựng và triển khai thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp ở Hà Nội, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ngay tại cơ sở. Hỗ trợ, khuyến khích phát triển và thành lập mới các hợp tác xã chuyên ngành theo Luật Hợp tác xã năm 2012. 

Thứ sáu, thực hiện tốt việc tổ chức liên kết, hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm nông nghiệp. Hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, liên kết với nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp.

Những kết quả cao trong thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy cùng nhiều bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành được rút ra đã và đang tạo khí thế phấn khởi để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô vững tin vào thành công của Chương trình 02 giai đoạn 2016-2020, tiếp tục giữ vững thành tích “lá cờ đầu” của cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI đề ra, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững, giàu đẹp, văn minh.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội!
 
Theo Hà Nội mới


LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Đ/c: Dương Đình Nghệ , Yên Hòa , Cầu Giấy , Hà Nội.

Tel: 080 49711

Fax: (84-4) 8431683 / Email:

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Tel: 080 49251

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Phát thanh truyền hình và TTDT thuộc Bộ Thông tin truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam