Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã

PDF.InEmail

Trong những năm gần đây, mô hình kinh tế hợp tác xã (HTX) đã phát triển không chỉ về lượng mà còn có sự phát triển về chất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Hình ảnh có liên quan

Ảnh minh họa, nguồn internet

Toàn tỉnh hiện có 617 HTX, trong đó, có 250 HTX nông nghiệp, 41 HTX dịch vụ điện, 31 HTX tiểu thủ công nghiệp, 15 HTX xây dựng, 31 Quỹ tín dụng nhân dân, 56 HTX thương mại, 27 HTX giao thông vận tải, 63 HTX vệ sinh môi trường và 103 HTX kinh doanh tổng hợp, với hơn 202.400 thành viên và gần 39.900 lao động làm việc thường xuyên trong các HTX. Hầu hết các HTX đang hoạt động đều đảm bảo được mức thu nhập ổn định cho các thành viên và lao động.

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất quan tâm, tạo điều kiện cho các HTX hoạt động thuận lợi. Đầu năm 2018, Đề án đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (nòng cốt là các HTP) tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 được HĐND và UBND tỉnh thông qua, mở ra hướng đi vững chắc hơn đối với khu vực kinh tế này.

Cùng với đó, Luật HTX 2012 ra đời với nhiều tính ưu việt, nhằm khuyến khích và phát triển mạnh mẽ mô hình HTX kiểu mới. Luật HTX 2012 bao gồm 9 chương, 64 điều, đã thể chế hóa rõ bản chất HTX như mục đích thành lập, quan hệ sở hữu, quan hệ kinh tế và quan hệ phân phối trong HTX.

Mặc dù vậy, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn như: Nhận thức về HTX của cán bộ, thành viên, người lao động trong HTX và cán bộ quản lý nhà nước về HTX còn hạn chế. Doanh thu, sức cạnh tranh các dịch vụ của HTX còn thấp, việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển HTX còn chậm, thiếu đồng bộ, nhiều HTX chưa tiếp cận được các chính sách đã ban hành. Thương hiệu cho sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định đầu ra của sản phẩm, tuy nhiên, chính sách hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu đối với HTX còn triển khai chậm, kém hiệu quả.

Nhiều HTX quy mô còn nhỏ, thiếu vốn, cơ sở vật chất nghèo nàn, chưa liên kết được với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho các thành viên. Công tác quản trị, điều hành HTX chưa thực sự hiệu quả; việc thu hút cán bộ trẻ, có năng lực vào làm việc tại HTX còn hạn chế...

Công tác chuyển tiếp, đăng ký lại hoạt động của các HTX theo Luật HTX 2012 còn diễn ra chậm. Tính đến ngày 30/6/2018, toàn tỉnh mới có 389 HTX hoạt động theo Luật HTX 2012, trong đó, có 300 HTX đăng ký lại hoạt động (đạt 56,8%) và 89 HTX thành lập mới theo Luật HTX 2012.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của các HTX, tỉnh cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các HTX hoạt động bằng các biện pháp cụ thể như: Tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành việc đăng ký lại hoạt động của HTX theo Luật HTX 2012 và giải thể các HTX ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả; triển khai và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển HTX theo đề án của tỉnh, tạo cơ chế để huy động nguồn lực từ xã hội, đặc biệt là đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị để hỗ trợ các HTX phát triển; giúp các HTX tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ phát triển HTX, thực hiện bảo lãnh tín dụng và bảo hiểm nông nghiệp.

Các cơ quan chức năng có liên quan cần đánh giá đúng thực trạng, hoạt động của HTX; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội về vai trò của kinh tế tập thể (nòng cốt là các HTX); bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực cho cán bộ quản lý chủ chốt của HTX; đào tạo về chuyên môn kỹ thuật đối với thành viên HTX để áp dụng quy trình công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Các HTX cần năng động, nhạy bén với thị trường, tự chủ được nguồn vốn, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Khi thành lập mới HTX, phải xuất phát từ nhu cầu liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của các thành viên; Hội đồng quản trị phải gắn bó, đoàn kết, hiểu biết thị trường, có khả năng tổ chức, điều hành sản xuất, kinh doanh; chủ động đề ra phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp; công khai, minh bạch trong các mặt hoạt động, nhất là minh bạch thu, chi, tài chính.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

db676fed901a7044290b

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao