Bắc Giang: Phê duyệt Đề án mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2018

PDF.InEmail

Đề án mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2018 do Sở Công Thương chủ trì xây dựng được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 30/12/2016.

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng 04 mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thành mô hình liên kết sản xuất, hợp tác kết nối tiêu thụ các sản phẩm: Nấm ăn, mỳ Chũ, thịt lợn sạch và rau an toàn. Phấn đấu đến hết năm 2018, mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Theo đề án, các sản phẩm được hỗ trợ vào nội dung thu mua và tiêu thụ; cụ thể như sau:

- Đối với sản phẩm nấm ăn, mỳ Chũ và thịt lợn sạch: Hỗ trợ xây dựng website để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và thực hiện thương mại điện tử; mức hỗ trợ 01 lần khi xây dựng, không quá 22,4 triệu đồng/doanh nghiệp, hợp tác xã. Hỗ trợ kinh phí nâng cấp,  chuyển giao trang thiết bị công nghệ tiên tiến, máy đóng, dán túi, máy đóng date; mức hỗ trợ 01 lần không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp, hợp tác xã. Hỗ trợ chi phí phát triển mạng lưới tiêu thụ (khảo sát mở rộng, tìm kiếm kết nối thị trường; biển hiệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, in ấn tờ rơi quảng bá sản phẩm); mức hỗ trợ chi phí căn cứ vào kết quả tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã với mức hỗ trợ 0,1 triệu đồng/01 tấn sản phẩm tiêu thụ; sản lượng tiêu thụ tối thiểu để được hỗ trợ phải đạt 100 tấn và hỗ trợ mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã không quá 100 triệu đồng.

Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị chế biến thịt lợn sạch cho Hợp tác xã Trường Thành (huyện Hiệp Hòa) từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh

- Đối với sản phẩm rau an toàn: Hỗ trợ xây dựng website để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và thực hiện thương mại điện tử; mức hỗ trợ 01 lần khi xây dựng, không quá 22,4 triệu đồng/doanh nghiệp, hợp tác xã. Hỗ trợ kinh phí nâng cấp, chuyển giao trang thiết bị công nghệ tiên tiến để sơ chế, bảo quản sản phẩm; nâng cấp phương tiện vận chuyển; mức hỗ trợ 01 lần không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp, hợp tác xã. Hỗ trợ chi phí phát triển mạng lưới tiêu thụ (khảo sát mở rộng, tìm kiếm kết nối thị trường; biển hiệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, in ấn tờ rơi quảng bá sản phẩm); mức hỗ trợ chi phí căn cứ vào hợp đồng bao tiêu sản phẩm tại các vùng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tập trung trên địa bàn tỉnh và kết quả tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã; mức hỗ trợ 01 triệu đồng/01 ha/vụ, hỗ trợ tối đa 02 vụ/năm; diện tích vùng sản xuất rau hợp đồng bao tiêu sản phẩm tối thiểu đạt 05 ha và hỗ trợ mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã không quá 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 100% kinh phí thông tin tuyên truyền; tham quan học tập kinh nghiệm; hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 10.448,5 triệu đồng. Trong đó: Nguồn đối ứng từ chủ thể đầu tư là 8.399,7 triệu đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ 2.048,8 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án này./.

Theo TTKC&TVPTCN

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

db676fed901a7044290b

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao