Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên: Cần sửa đổi Nghị định 193 phù hợp thực tế

PDF.InEmail

Hơn 3 năm thực hiện Luật HTX 2012, dù trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tăng đáng kể số lượng các THT, HTX thành lập mới với ngành nghề đa dạng hơn, nhưng Liên minh HTX tỉnh đang đề nghị sửa đổi Nghị định 193 quy định chi tiết thi hành Luật HTX 2012 và thường xuyên hoàn thiện các văn bản pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển HTX.

Với vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) đổi mới phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cấp ngành tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách về HTX, nhất là Luật HTX 2012.

HTX sau 3 năm có Luật mới

Từ khi Luật HTX 2012 có hiệu lực đến nay, Thái Nguyên có 402 HTX, trong đó 102 HTX thành lập mới. Với 319 HTX cũ trong diện ra đời trước Luật, có 214 HTX chuyển đổi đăng ký lại.

Theo đánh giá của ông Lê Huy Nhỡn - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, từ khi Luật HTX 2012 có hiệu lực, số lượng các THT, HTX thành lập mới ở tỉnh tăng đáng kể. Ngành nghề của các HTX đa dạng hơn, quy mô được mở rộng, hiệu quả hoạt động được nâng lên, tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho thành viên, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Về cơ bản, các địa phương đã thực hiện công tác chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo quy định. Một số địa phương đã tổ chức triển khai các hội nghị tuyên truyền Luật HTX 2012 và các văn bản liên quan; tiến hành kiểm tra, rà soát lại hoạt động của các HTX; phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012 cũng như những vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các quy định về đăng ký HTX, hướng dẫn thủ tục thành lập mới HTX.

Trong quá trình thực hiện Luật HTX 2012, Liên minh HTX tỉnh là cơ quan chủ yếu ở tỉnh đồng hành, tư vấn và hỗ trợ HTX.

alt

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh tư vấn hỗ trợ HTX trên địa bàn

Tổng hợp từ 1/7/2013 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ kinh phí thành lập mới cho 102 HTX theo chính sách của UBND tỉnh, với tổng số 408 triệu đồng (giúp các sáng lập viên hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ ban đầu thành lập HTX).

Hay ở lĩnh vực đào tạo, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ gần 1,663 tỷ đồng để tổ chức 31 khóa bồi dưỡng ngắn hạn với 1.242 lượt học viên tham dự, đồng thời hỗ trợ kinh phí 74 triệu đào tạo dài hạn cho gần 30 người là cán bộ, thành viên HTX được cử đi học hệ trung cấp, cao đẳng và đại học.

Các hoạt động hỗ trợ HTX xúc tiến thương mại đã được Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành liên quan triển khai đến cơ sở. Đã có nhiều HTX tham gia các kỳ hội chợ triển lãm, hội chợ thương mại quảng bá sản phẩm của đơn vị trên thị trường trong và ngoài tỉnh...

Kiến nghị bổ sung hoàn thiện Luật

Thái Nguyên là tỉnh miền núi, điều kiện phát triển kinh tế còn chưa đồng đều giữa các địa phương. Các HTX chủ yếu được thành lập và hoạt động tại các vùng nông thôn, vùng sâu và xa, giao thông đi lại khó khăn. Tính đặc thù đó ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh, cũng như việc thực hiện chuyển đổi HTX theo quy định của Luật HTX 2012.

Thực tế quá trình thực hiện Luật ở Thái Nguyên còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Đáng nói trong đó, nhiều HTX chưa chủ động trong việc chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo Luật HTX 2012. Một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo hướng dẫn đăng ký lại cho các HTX.

Để bổ sung hoàn thiện Luật, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên Lê Huy Nhỡn đã kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương bổ sung, sửa đổi điểm 2, Điều 5 của Nghị định 193, theo hướng để cho các HTX chủ động cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra thị trường sau khi đã đáp ứng tối đa nhu cầu của thành viên HTX.

Trung ương cần hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý của các HTX, hỗ trợ kinh phí tuyên truyền Luật HTX 2012, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn thi hành luật. Đồng thời, thường xuyên sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX ở các lĩnh vực và ngành nghề sao cho phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển.

Liên minh HTX tỉnh cũng kiến nghị Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Liên minh HTX các địa phương và đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Theo thời báo kinh doanh

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Chuyên trang hội chợ VCA 2018

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

bản tin KTHT

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao