Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với Liên minh HTX tỉnh Đăk Lắk

In

Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 16:23

Sáng ngày 4/12, Liên minh HTX Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Liên minh HTX tỉnh Đăk Lăk về tình hình kinh tế tập thể, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo của Liên minh HTX Tỉnh Đăk Lăk, hiện toàn tỉnh có 5000 tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi, … các THT đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống của các thành viên, giúp các thành viên tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm. Một số THT tổ chức hoạt động khá hiệu quả, thu hút được ngày càng nhiều thành viên tham gia và phát triển thành HTX.

Tính đến đầu tháng 12, toàn tỉnh có 3 Liên hiệp HTX và 399 HTX. Trong đó 208 HTX nông nghiệp, 56 HTX công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 37 HTX vận tải, 56 HTX thương mại, 30 HTX xây dựng và 12 Quỹ tín dụng nhân dân. Năm 2017 ước tính có 68 HTX thành lập mới, các HTX trên địa bàn tỉnh được củng cố và phát triển theo hướng tích cực, nhiều HTX đã kết nối với các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, tiêu thụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tạp ta các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần đáng kể vào Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hoạt động sản xuất- kinh doanh của các HTX đa dạng hơn, ngành nghề được mở rộng, hướng đến dịch vụ phục vụ thành viên và cộng đồng tạo việc làm và tăng thu nhập cho các thành viên.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với Liên minh HTX tỉnh Đăk Lăk

Trong năm vừa qua, Liên minh HTX đã phối hợp với các tổ chức phát triển nông nghiệp HÀ Lan (Agriterra) khảo sát 6 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để đánh giá và xây dựng kế hoạch hỗ trợ HTX phát triển, kết quả đã lựa chọn xây dựng hỗ trợ 3 HTX phát triển; phối hợp với tổ chức Thương mại Công bằng Châu Á – Thái Bình Dương (NAPP) đánh giá kết quả triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, năm 2017 đã tổ chức 4 lớp tập huấn về nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm Cacao, nâng cao hiệu quả tiêu thụ và xúc tiến sản phẩm Cacao, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính HTX và xây dựng phim tư liệu về sản xuất sản phẩm Cacao theo tiêu chuẩn Thương mại công bằng, tổ chức cho các HTX tham dự hội thảo hướng đi cho sản phẩm Cacao Việt Nam và tổng kết dự án tại Hồ Chí Minh. Triển khai kế hoạch thực hiện dự án “Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng tới người nghèo” năm 2017, kết hợp với các sở, bộ, ngành xem xét và lựa chọn ra 9 HTX để hỗ trợ xây dựng mô hình HTX điển hình, mô hình HTX sản xuất gắn chuỗi giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Phối hợp với Sở NNNT& PTNT đề xuất UBND tỉnh phê duyệt danh sách các HTXNN thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX NN trên địa bàn giai đoạn 2018-2020 cho 5 HTX, số lượng 10 người. Phối hợp với báo, đài địa phương và TƯ tuyên truyền sâu rộng về các HTX gắn chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tuyên truyền sâu rộng chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về khu vực kinh tế tập thể, các mô hình HTX điển hình tiên tiến và hoạt động hiệu quả.

Năm 2018, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố và phát triển các loại hình kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX trong các lĩnh vực, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc, giá trị của HTX và các quy định của pháp luật. Xây dựng mối liên kết giữa HTX với Doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tạo sự chuyển biến tích cực trong kinh tế tập thể, góp phần xây dựng NTM, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của thành viên và cộng đồng dân cư. Phát triển kinh tế tập thể rộng khắp trên cac địa bàn, lĩnh vực khác nhau, với quy mô phù hợp với năng lực quản lý điều hành và nguồn lực của thành viên tham gia HTX, gắn việc phát triển HTX với xây dựng NTM. Phấn đấu đến hết 2018, toàn tỉnh có 360 HTX, 4 liên hiệp HTX, thu hút khoảng 100.000 thành viên tham gia, trực tiếp và gián tiếp tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động; trên 80% số hộ nông dân trên địa bàn nông thôn có tham gia kinh tế tập thể hoặc sử dụng dịch vụ của THT, HTX. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban ngành tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, thành viên, hội viên HTX và nhân dân về HTX kiểu mới, tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức về kinh tế tập thể, HTX.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được của Liên minh HTX tỉnh trong thời gian qua, đồng chí nhất trí cao với việc củng cố trung tâm dịch vụ hỗ trợ kinh tế hợp tác tỉnh Đăk Lak, triển khai chuyển giao công nghệ, tư vấn, hỗ trợ cho HTX trên toàn địa bàn tỉnh, xây dựng trung tâm, cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của HTX. Chủ tịch cũng đánh giá cao mô hình “Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng tới người nghèo”. Chủ tịch mong rằng, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhất là kết nối thông tin 3 bên, Liên minh tỉnh với các thành viên và Liên minh HTX Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cũng mong răng Liên minh HTX tỉnh Đăk Lăk tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công việc, góp phần phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX ngày càng phát triển.

Lam Sơn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: