Hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển HTX”

Sáng ngày 16/5, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển HTX”.

Quang cảnh tại hội thảo

Chủ trì hội thảo có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX TƯ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư; đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT; Phan Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Tham dự hội thảo còn có đại diện các Bộ ngành; đại diện Ngân hàng hợp tác; các chuyên gia, các nhà khoa học; các đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Liên minh HTX các tỉnh, thành phố; đại diện các HTX thành viên; đại diện các Quỹ hỗ trợ HTX các địa phương cùng đại diện các Ban tham mưu, các đơn vị trực thuộc trong hệ thống.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX TƯ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX là chủ trương lớn, có tính nhất quán của Đảng. Thể chế hóa chủ trương phát triển KTTT, hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách hỗ trợ HTX ngày càng được quan tâm hoàn thiện, tọa điều kiện thúc đẩy phát triển HTX. Cùng với sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thể chế hóa, ban hành và bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ với HTX về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thành lập mới HTX, xúc tiến thương mại và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ HTX tiếp cận vốn và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Trần Thanh Nam phát biểu tại hội thảo

Tính đến nay, cả nước có 48 Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX do Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh, thành phố quản lý được thành lập và đi vào hoạt động, với số vốn điều lệ trên 800 tỷ đồng, hoạt động trên 1.600 tỷ đồng. Hoạt động của các Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong thời gian qua đã góp phần tạo kênh tín dụng quan trong, giúp các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX tháo gỡ 1 phần khó khăn về vốn đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận và đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, thúc đẩy thành lập mới và phát triển THT, HTX, liên hiệp HTX; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM và tái cơ cấu nền nông nghiệp. Trong đó, tập trung chú trọng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, miền núi; chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực có quy mô lớn và sức lan tỏa. Cụ thể, cho vay lĩnh vực nông nghiệp chiếm 36,58%; phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực chiếm tỷ trọng 21,9%; khu vực miền núi và Tây Nguyên chiếm tỷ trọng 43,9%; các HTX làm hạt nhân thành lập liên hiệp HTX chiếm tỷ trọng 17%.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các Quỹ hỗ trợ phát triển HTX còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn và đa dạng về vốn phát triển sản xuất kinh doanh của các HTX, thành viên, người lao động. Chưa có hành lang pháp lý thống nhất cho tổ chức hoạt động Quỹ; còn khoảng 25% tỉnh, thành phố chưa thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; các quỹ đa phần quy mô còn nhỏ, đa phần nguồn vốn hoạt động là từ Ngân sách nhà nước cấp, chưa huy động được các nguồn lực bên ngoài. Cơ chế hoạt động còn thiếu thống nhất, chưa có sự hợp tác, liên kết dọc trong hệ thống.

Quanh cảnh tại Hội thảo

Để khắc phục những tồn tại và bất cập hiện nay và thực hiện hiệu quả các chính sách của Nhà nước, đòi hỏi các Quỹ hỗ trợ phát triển HTX phải không ngừng nghiên cứu, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường khả năng huy động các nguồn lực từ thị trường, liên kết hệ thống từ TƯ đến địa phương.

Tiếp thu ý kiến và thảo luận cùng các cấp, các ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, các Liên minh HTX, các HTX trao đổi ý kiến, đề xuất về tổ chức bộ máy, cơ chế làm việc, tính liên kết hệ thống để hoàn thiện đề án “đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển HTX từ TƯ đến địa phương”. Hội thảo tập trung thảo luận xoay quanh các nội dung: vị trí, tầm quan trọng của chính sách ưu đãi, hỗ trợ vốn đối với quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của KTTT; đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của Quỹ từ TƯ – địa phương, làm rõ mặt được, tích cực, khó khăn vướng mắc; nhu cầu cụ thể và mong muốn của HTX, liên hiệp HTX với hệ thống quỹ; thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế trong tổ chưc hoạt động quỹ, kinh nghiệm huy động vốn; đề xuất mục tiêu, quan điểm trong việc hoàn thiện khung pháp lý về tổ chức, hoạt động quỹ; đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động của hệ thống Quỹ; đề xuất mô hình tổ chức, cơ chế huy động nguồn lực và phương thức hỗ trợ; các giải phấp liên kết hệ thống Quỹ TƯ – ĐP.

Đồng chí Phạm Công Bằng, Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX TƯ phát biểu tại hội thảo

Nguồn vốn ban đầu được ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX ở Trung ương rất ít, chỉ có 100 tỷ đồng, nhu cầu vay vốn hàng năm của các HTX lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, đến hết năm 2016, Quỹ đã giải ngân cơ bản hết nguồn vốn cho vay, đầu năm 2017, Quỹ không còn nguồn vốn để cho vay hỗ trợ cho các HTX, liên hiệp HTX. Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX ở các địa phương chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách của các tỉnh, thành phố còn khó khăn, nguồn vốn đóng góp và các Quỹ địa phương còn hạn chế. Hầu hết các Quỹ đều có vốn mỏng quy mô hoạt động nhỏ, với gần 50% số Quỹ có mức vốn dưới 10 tỷ đồng, thậm chí có Quỹ vốn điều lệ chỉ từ 1-2 tỷ đồng. Trong khi đó, nhu cầu vay vốn của các HTX, liên hiệp HTX là rất lớn.

Ngoài ra, Quỹ chỉ cho vay đầu tư, thủ tục vay vốn theo quy định còn chặt chẽ, phức tạp. Cơ chế cho vay, phạm vi, phương thức và giới hạn cho vay còn nhiều bất cập và không thống nhất... Chưa có sự liên kết, hỗ trợ từ Quỹ Trung ương đến Quỹ các tỉnh, thành phố để hỗ trợ, điều hoà vốn giữa các Quỹ với nhau. Do chưa có hành lang pháp lý thống nhất cho tổ chức và hoạt động của các Quỹ khiến việc hoạt động của Quỹ vô cùng khó khăn và chưa phát huy được hiệu quả.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng việc tập trung thảo luận các giải pháp nhằm tạo hành lang pháp lý cho các HTX tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước là rất cần thiết.

Tại hội thảo, các bộ, ban, ngành TƯ đã đưa ra rất nhiều ý kiến tham luận về chủ trương, định hướng về chính sách hỗ trợ tín dụng đối với khu vực KTHT, HTX, đổi mới nâng cao hiệu quả Quỹ. Bên cạnh đó cũng đặt ra các vấn đề trong việc xây dựng hành lang pháp lý đối với hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nhằm thúc đẩy khu vực KTHT, HTX phát triển theo chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; định hướng xây dựng mô hình và cơ chế hoạt động của các Quỹ hỗ trợ phát triển HTX,  từ TƯ – ĐP.

Quanh cảnh tại Hội thảo

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết: hiện HTX nông nghiệp có 3 điểm nghẽn đó là đào tạo nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và  hỗ trợ tín dụng. Hiện nay, Chính phủ đã phê duyệt đề án 15.000 HTX hoạt động hiệu quả, chính vì vậy cần củng cố các HTX yếu kém, thúc đẩy các HTX hoạt động hiệu quả để đến 2020 đạt mục tiêu 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Theo Thứ trưởng, Quỹ tín dụng có phần quỹ hỗ trợ phát triển HTX, quỹ này phải đổi mới và định hướng phát triển rõ ràng thì mới có hiệu quả. Cần xác định rõ Quỹ hỗ trợ HTX ở khâu nào để quỹ cũng đổi mới và quỹ với HTX có tương tác với nhau để hoạt động hiệu quả. Hệ thống điều hành quỹ cần  có sự thay đổi như thế nào để thích ứng với hoạt động HTX, phối hợp với các ban ngành để hỗ trợ đúng nhu cầu của HTX. Tiếp nữa là nguồn quỹ, huy động các nguồn nào khác để tham gia vào đây, ít nhất HTX phải có 1/3 là nguồn vốn tự có, thứ 2 là huy động nguồn lực ngoài và thứ 3 là nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ. Quỹ đứng ở góc độ nào để thúc đẩy vấn đề này. Quỹ xác định vai trò ở đâu, vốn hỗ trợ chỉ là vốn mồi để HTX tiếp cận các nguồn lực khác. Quỹ cần xác định tiêu chí cho nông nghiệp vay. HTX phải có phương án kinh doanh mang tính khả thi, phối hợp với các bộ ngành, đơn vị dịch vụ công để thực hiện các đề án, chương trình mục tiêu. Xác định trọng tâm Quỹ làm đòn bẩy giúp các HTX phát triển. Để quỹ hoạt động tốt thì kiểm toán các HTX giúp HTX định hình sản xuất kinh doanh, minh bạch, dễ tiếp cận với các nguồn vốn. Trong 3 điểm nghẽn thì đào tạo nâng cao năng lực, KHCN, tín dụng. Quỹ quan tâm hơn đến cơ chế chính sách hỗ trợ đối với đề án đưa cán bộ trẻ về HTX.

Ông Phan Nhật Nam, Chủ tịch Liên minh HTX kiêm Chủ tịch HĐQL Quỹ hỗ trợ KTTT Bà Rịa Vũng Tàu cho biết quỹ đang có 2 mô hình, 1 mô hình do Liên minh, 1 mô hình do các bộ ngành. Quỹ hoạt động mạnh hay không đều liên quan đến mô hình, trong 7 năm, vốn vay ngân sách 10 tỷ, thu phí được 7,1 tỷ. Mô hình độc lập quản lý, hồ sơ vay vốn của HTX, chỉ sau 3-4 ngày là Quỹ đã giải quyết xong. Quỹ cũng chủ động hỗ trợ cho HTX vay bằng hình thức tín chấp lên đến 700-800 triệu, theo quan điểm của Quỹ Bà Rịa Vũng Tàu, các tỉnh đều phải có Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Ông Nam cũng đề xuất cần có khung, nghị định chung để thành lập các quỹ các địa phương tự quyết định mô hình, nhưng không phải nghị định cứng, vốn phải tối thiểu 10 tỷ. Thành phần, vốn cho vay các thành viên cần có cơ chế rõ ràng, các tỉnh đều phải có quỹ.

Quanh cảnh tại Hội thảo

Bà Phan Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính, sự cần thiết là có, từ vấn đề về khung, có nơi làm hiệu quả, có nơi chưa hiệu quả. Ngân sách nhà nước không thể cấp toàn bộ, chỉ có vốn mồi. Bà rịa và HCM là 2 đơn vị hoạt động hiệu quả, Vụ trưởng cũng mong muốn, khi nghị định ra hướng tới mô hình HTX. Khi đưa vào luật thì phải rõ về mô hình. Đề xuất, trước mắt, nghị định trình chính phủ các giải pháp hiện nay. Trung hạn, phải đưa vào luật để khi có văn bản không vướng, vai trò cụ thể của ngân sách nhà nước đến đâu. Nhà nước hỗ trợ bằng hình thức cho vay rẻ. 3 nhóm vấn đề, liên quan đến mô hình, hoạt động quản trị, giám sát. Quỹ tài chính nhà nước hoạt động theo mô hình TNHH, hoạt động theo HTX, tự chủ, không có sự tham gia các bộ ngành.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết: Liên minh HTX Việt Nam đang triển khai đi xuống các cơ sở, qua thực tế cho thấy nếu không có tín dụng vào thì đề án 15.000 HTX hiệu quả không thành công được. 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả muốn thành công thì phải làm theo chuỗi, chính sách, quốc tế và trong nước thì đều phải là hỗ trợ. Ngân sách phải tham gia đề có vốn mồi cho quỹ hoạt động, quỹ giảm xuống. Hỗ trợ tăng khả năng tiếp cận vay vốn HTX, nhưng thủ tục phải đơn giản. Chúng ta phải đi vào quản trị rủi ro, trong nghị định, xin dành cho 2 điều, nhận trách nhiệm trước Đảng và nhà nước. Đề nghị ủy thác cho Liên minh HTX Việt Nam đào tạo cán bộ, đầu tư khoa học công nghệ, tham gia giám sát các chỉ tiêu an toàn hệ thống. Quỹ TƯ cần có pháp lý pháp nhân độc lập, chuyên biệt, có đủ tiền lương nuôi bộ máy hoạt động hiệu quả. Được trích lại để thực hiện các dịch vụ công cho HTX. Nếu không có quỹ thì không có sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên và giữa liên minh với thành viên.  

Trung tâm thông tin HTX Việt Nam(Vicocen)


LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Đ/c: Dương Đình Nghệ , Yên Hòa , Cầu Giấy , Hà Nội.

Tel: 080 49711

Fax: (84-4) 8431683 / Email:

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Tel: 080 49251

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Phát thanh truyền hình và TTDT thuộc Bộ Thông tin truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam