Số/ký hiệu 116 - CV/ĐU
Ngày ban hành 29/10/2019
Người ký Nguyễn Mạnh Thảo
Trích yếu Triển khai thực hiện các kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng
Cơ quan ban hành Đảng uỷ Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Chiến lược
Tệp đính kèm Triển khai thực hiện các kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng