29 11
Tập huấn về Hợp tác xã đương đại

Tập huấn về Hợp tác xã đương đại

Trong 3 ngày (từ 26 đến 28/11) trường Bồi dưỡng Cán bộ, trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam phối hợp cùng với Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Hà Lan (Agritera) tổ...

Ngày 29/11/2019