Số/ký hiệu
Ngày ban hành 07/08/2019
Người ký ILO
Trích yếu Tuyên bố Ba bên về các nguyên tắc liên quan đến các doanh nghiệp Đa quốc gia và các chính sách xã hội của ILO
Cơ quan ban hành Đang cập nhật...
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm Tuyên bố Ba bên về các nguyên tắc liên quan đến các doanh nghiệp Đa quốc gia và các chính sách xã hội của ILO

Văn bản mới