Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
408/LMHTXVN-TTTT 01/07/2019 Kỷ niệm ngày Hợp tác xã quốc tế
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Quy định chi tiết và một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
22/2019/QĐ-TTg 26/06/2019 Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
571-CV/BTG 19/06/2019 Triển khai hướng dẫn tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
195-QĐ/TW 18/06/2019 Chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đang
CV số 372 TB-LMHTXVN 14/06/2019 Thông báo Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam về số lượng mô hình, danh sách, địa bàn HTX triên khai năm 2019
1197-QĐ/UBKTTW 14/06/2019 Ban hành "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát"
07/06/2019 Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản
CV345/LMHTXVN-KTĐT 04/06/2019 CV345/LMHTXVN-KTĐT về việc tiếp tục đóng góp xây dựng kinh phí công trình "HTX với Bác Hồ"
Số: 28 /TB - CT 24/05/2019 Chào cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản
Số 196/QĐ- LMHTXVN 24/05/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 và Quyết toán NSNN năm 2017 của Liên minh HTX Việt Nam
Số 327/LMHTXVN- KHHT 24/05/2019 CV về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2019 và Quyết toán NSNN năm 2017
544-CV/BTG 23/05/2019 Tuyên truyền kỉ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong
34-CT/TW 20/05/2019 Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
62/CV- ĐU 10/05/2019 Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí