Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 37/QĐ-LMHTXVN 20/02/2019 Quyết định số 37/QĐ-LMHTXVN ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, quy chế Hỗ trợ HTX và xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị
84/LMHTXVN-VP 12/02/2019 Công văn của Liên minh HTX Việt Nam đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
73/LMHTXVN- TCCB 30/01/2019 CV số 73/LMHTXVN- TCCB v/v xây dựng báo cáo phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW
63/LMHTXVN- CSPT 25/01/2019 CV số 63/LMHTXVN- CSPT về giải pháp phát triển KTHT, HTX và nâng cao năng lực của Liên minh HTX tỉnh/TP
09/NQ- LMHTXVN 20/01/2019 Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 7, khóa V
06/NQ-LMHTXVN 11/01/2019 Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 10, khóa V
04/QĐ_LMHTXVN 08/01/2019 Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quần chúng
1108/QĐ-LMHTXVN 24/10/2018 Quyết định về việc công nhận thành viên liên kết cấp quốc gia
1109/QĐ-LMHTXVN 24/10/2018 Quyết định về việc công nhận thành viên liên kết cấp quốc gia
1098/QĐ-LMHTXVN 23/10/2018 Quyết định về việc thành lập BCĐ và TBT báo cáo LMHTXVN 25 năm thành lập và phát triển
1085/NQ-LMHTXVN 16/10/2018 Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 9, khóa V
1046/QĐ-LMHTXVN 02/10/2018 Quyết định về việc ban hành quy định về thu, quản lý, sử dụng hội phí
919/QĐ-LMHTXVN 18/08/2018 Quyết định công nhận thành viên liên kết cấp quốc gia
716/QĐ-LMHTXVN 05/07/2018 Quyết định về việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày HTX quốc tế năm 2018
466/QĐ-LMHTXVN 11/05/2018 Quyết định về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam