Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/KH-LMHTXVN 10/01/2020 Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động, tham gia cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư
449/TB-VPCP 30/12/2019 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
1614/ QĐ-TTg 13/11/2019 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
69/UBKTr-LMHTXVN 30/10/2019 Tên gọi và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam
652 /LMHTXVN-TTTT 17/10/2019 Tuyên truyền kỉ niệm 26 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã VIệt Nam (29/10/1993 - 29/10/2019
628- LMHTXVN/CSPT 03/10/2019 Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
623/LMHTXVN-TTTT 03/10/2019 Ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" và chương trình An sinh xã hội năm 2019
59/UBKTr-LMHTXVN 15/08/2019 Kiến nghị xem xét, sửa đổi một số nội dung tại dự thảo "Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức hoạt động và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là hợp tác xã
07/08/2019 Tuyên bố Ba bên về các nguyên tắc liên quan đến các doanh nghiệp Đa quốc gia và các chính sách xã hội của ILO
264/TB-VPCP 30/07/2019 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường Trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, htx, Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
291/NQ-LMHTXVN 19/07/2019 Nghị quyết về đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp
290/NQ- LMHTXVN 19/07/2019 Nghị quyết về công tác thi đua khen thưởng
292/NQ-LMHTXVN 19/07/2019 Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 8, khóa V
281 NQ- LMHTXVN 05/07/2019 Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 12, khóa V
81-CV/ĐU 02/07/2019 Phổ biến, quán triệt các văn bản của Ủy ban kiểm tra TƯ và ban tuyên giáo TƯ