Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
69/UBKTr-LMHTXVN 30/10/2019 Tên gọi và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam
116 - CV/ĐU 29/10/2019 Triển khai thực hiện các kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng
124 - CV/ĐU 28/10/2019 Phổ biến, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương
123 - CV/ĐU 28/10/2019 Phổ biến, quán triệt, thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương
652 /LMHTXVN-TTTT 17/10/2019 Tuyên truyền kỉ niệm 26 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã VIệt Nam (29/10/1993 - 29/10/2019
628- LMHTXVN/CSPT 03/10/2019 Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
623/LMHTXVN-TTTT 03/10/2019 Ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" và chương trình An sinh xã hội năm 2019
117 - CV/ĐU 10/09/2019 Phổ biến, quán triệt, thực hiện các kết luận, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy khối
128 - SL/ĐUK 03/09/2019 Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
614 - CV/BTG 30/08/2019 Triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam
328 - KL/ĐUK 27/08/2019 Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng
608 - CV/BTGUĐK 26/08/2019 Sao gửi Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 130 năm Ngày sinh của cụ Bùi Bằng Đoàn
56 - KL/TW 23/08/2019 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
50 - NQ/TW 20/08/2019 Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến 2030
59/UBKTr-LMHTXVN 15/08/2019 Kiến nghị xem xét, sửa đổi một số nội dung tại dự thảo "Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức hoạt động và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là hợp tác xã
55 - KL/TW 15/08/2019 Tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
07/08/2019 Tuyên bố Ba bên về các nguyên tắc liên quan đến các doanh nghiệp Đa quốc gia và các chính sách xã hội của ILO
54 - KL/TW 07/08/2019 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
264/TB-VPCP 30/07/2019 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường Trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, htx, Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
591 - CV/BTG 29/07/2019 Tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai