Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
CV số 372 TB-LMHTXVN 14/06/2019 Thông báo Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam về số lượng mô hình, danh sách, địa bàn HTX triên khai năm 2019
Số 69/CV- ĐU 12/06/2019 Kế hoạch tổng kết công tác Đảng và Điều lệ Đảng Nhiệm kỳ đại hội XII trong Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam
07/06/2019 Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản
CV345/LMHTXVN-KTĐT 04/06/2019 CV345/LMHTXVN-KTĐT về việc tiếp tục đóng góp xây dựng kinh phí công trình "HTX với Bác Hồ"
67 - CV/ĐU 31/05/2019 V/v phổ biến, quán triệt các hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối cơ quan TW
111 - CV/BDVĐUK 27/05/2019 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
Số: 28 /TB - CT 24/05/2019 Chào cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản
Số 196/QĐ- LMHTXVN 24/05/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 và Quyết toán NSNN năm 2017 của Liên minh HTX Việt Nam
Số 327/LMHTXVN- KHHT 24/05/2019 CV về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2019 và Quyết toán NSNN năm 2017
544-CV/BTG 23/05/2019 Tuyên truyền kỉ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong
34-CT/TW 20/05/2019 Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
62/CV- ĐU 10/05/2019 Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
63/CV- ĐU 10/05/2019 Đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
49-KL/TW 10/05/2019 Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
174/QĐ- LMHTXVN 06/05/2019 Kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã phường một sản phẩm giai đoạn 2019- 2020
282/TB- LMHTXVN 24/04/2019 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam về tình hình phát triển KTHT, HTX và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tại Hội nghị giao ban trực tuyến Quý I/2019
161/LĐCP 24/04/2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa
136/HD- MTTW-BTT 22/04/2019 Tuyên truyền giám sát thực hiện Nghị quyết số 37 của BCT về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
267/LMHTXVN-TTXTTM 10/04/2019 Về việc quán triệt một số nội dung Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2019
LMHTXVN- HTQT 10/04/2019 Báo cáo thường niên 2018- Liên minh HTX Việt Nam