Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
435/LMHTXVN-TTTT 24/06/2020 Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
số 78-KL/TW 10/06/2020 Kết Luận của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025
293/TB-LMHTXVN 06/05/2020 Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020 và thời gian tiếp theo
154/TB-VPCP 12/04/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 12/4/2020
233/LMHTX-VP 09/04/2020 Thực hiện chỉ đạo của thường trực LMHTXVN tại văn bản 212/LMHTXVN-VP ngày 31/3/2020
216/CTHĐ-LMHTXVN 03/04/2020 Chương trình hành động Thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
221/LMHTXVN-TTTT 03/04/2020 Tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam
03/04/2020 Đề cương: Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và Liên minh HTX Việt Nam
219/LMHTX-TTTT 03/04/2020 Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
220/LMHTX-TTTT 03/04/2020 Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
16/TT-TTg 31/03/2020 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch CVOID-19
212/LMHTXVN-VP 31/03/2020 V/v thực hiện Chỉ thị số 16 /CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ
03 -HD/TW 20/03/2020 Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
45-CV/ĐU 19/03/2020 Gửi hướng dẫn lập, nộp lưu hồ sơ và trang trí khánh tiết đại hội
173/BC-LMHTXVN 16/03/2020 Về tác động của dịch bệnh virus Covid-19 đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã