Văn bản pháp quy

Chỉ thị 19 thi hành Luật HTX 2012: Tiếp thêm “lửa” cho chính sách HTX

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 (Chỉ thị 19) về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX. Trong bối cảnh Luật HTX 2012 cứ vận hành ì ạch suốt 2 năm qua, thì văn bản này được kỳ vọng tiếp thêm “lửa”, để chính sách HTX không thể đến chậm hơn với HTX.

Đọc thêm...

 
 

Chính sách tái cơ cấu ngành nông ngành nông nghiệp Hà Tĩnh

Chính sách tái cơ cấu ngành nông ngành nông nghiệp Hà Tĩnh

Đọc thêm...

 
 

Chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất cho HTX Nông nghiệp mới thành lập của TP.HCM giai đoạn 2015-2020

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các HTX Nông nghiệp - Dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2020  

Đọc thêm...

 
 

Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp,nông thôn số 55/2015/NĐ-CP

Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp,nông thôn số 55/2015/NĐ-CP

Đọc thêm...

 
 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hoạt động HTX

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hoạt động HTX

Đọc thêm...

 
 

Nghị định 193/2013/NĐ-CP Quy định một số điều của Luật HTX

Nghị định 193/2013/NĐ-CP Quy định một số điều của Luật HTX

Đọc thêm...

 
 

Luật Hợp tác xã 2012

Luật Hợp tác xã 2012

Đọc thêm...

 
 

Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về Kinh tế tập thể

Kết luận của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể"

Đọc thêm...

 
 

Trang 2/2

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.dean

bản tin KTHT

websites

gopy

baner hội nghị bT

hoicho vttm

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao