29 10
Hợp Tiến: Điểm sáng hợp tác xã kiểu mới

Hợp Tiến: Điểm sáng hợp tác xã kiểu mới

Từ khi chuyển đổi và hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh đã thay đổi hẳn nếp nghĩ,...

Ngày 29/10/2019

23 10
Mô hình chuỗi giá trị lúa gạo hữu cơ

Mô hình chuỗi giá trị lúa gạo hữu cơ

Vừa qua, tại xã Hiếu Thuận (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) diễn ra hội thảo đánh giá mô hình “Xây dựng chuỗi liên kết giá trị lúa theo hướng hữu cơ sinh...

Ngày 23/10/2019