26 08
Khôi phục làng nghề “xứ sở tằm tang”

Khôi phục làng nghề “xứ sở tằm tang”

Một tương lai triển vọng đang dần mở ra khi nhiều dự án trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa kết hợp với phát triển du lịch đang được triển khai tại...

Ngày 26/08/2019

19 08
Hà Nội phát huy vai trò của các hợp tác xã

Hà Nội phát huy vai trò của các hợp tác xã

Đến nay, TP Hà Nội có bốn huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và bảy huyện, thị xã đang hoàn tất thủ tục công nhận NTM. Việc Hà Nội xây dựng NTM thành...

Ngày 19/08/2019

16 08
Hà Tĩnh: Nông dân xã biên giới Hương Sơn

Hà Tĩnh: Nông dân xã biên giới Hương Sơn

Dù mới chỉ năm thứ 2 cho quả nhưng giống bưởi hồng Quang Tiến được trồng trên vùng đất Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) thực sự có “duyên”, khi năm nay,...

Ngày 16/08/2019