08 07
U80 khởi nghiệp từ đam mê thảo dược

U80 khởi nghiệp từ đam mê thảo dược

Bác Nguyễn Văn Sâm, sinh năm 1942, năm nay đã gần 80 tuổi, tại tỉnh Thái Bình, sau 25 năm cống hiến cho ngành Giáo dục ở Sơn La. Bác về...

Ngày 08/07/2020

01 06
Trà sen quê Bác

Trà sen quê Bác

Làng Sen thuộc xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) không chỉ được biết đến là nơi sinh bậc vĩ nhân của nhân loại – Hồ Chí Minh, mà còn...

Ngày 01/06/2020