01 08
Cả nước đã có 269 sản phẩm OCOP

Cả nước đã có 269 sản phẩm OCOP

Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết hiện nay đã có 6 tỉnh thẩm định, xét công nhận cho 269 sản phẩm OCOP. Mục tiêu về tổng số sản...

Ngày 01/08/2019

25 06
TPHCM tiến tới “phòng họp không giấy”

TPHCM tiến tới “phòng họp không giấy”

Mô hình “phòng họp không giấy” giúp UBND TPHCM rút ngắn thời gian, nâng hiệu quả cuộc họp cũng như tiết kiệm được chi phí in ấn tài liệu, chi phí văn...

Ngày 25/06/2019