Văn phòng điều phối chương trình MTQG XDNTM làm việc với Liên minh HTX Việt Nam

Chiều ngày 5/8, tại Hà Nội, Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (MTQG XDNTM) do ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng đã làm việc với Liên minh HTX Việt Nam về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch triển khai chương trình MTQG XDNTM năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bi thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban Tham mưu và đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Khương Thị Nhàn, Giám đốc Ban Quản lý các Dự án vốn Chương trình mục tiêu, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cùng đại diện Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019, Liên minh HTX Việt Nam được phân công triển khai nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Từ nguồn ngân sách được nhà nước phân giao để thực hiện nhiệm vụ, Liên minh HTX Việt Nam đã hỗ trợ các HTX phát triển sản xuất, xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; bồi dưỡng cán bộ HTX; tập huấn nâng cao kiến thức; tuyên truyền, truyền thông về xây dựng nông thôn mới; quản lý, giám sát. Qua triển khai thực hiện, việc hỗ trợ mô hình, đào tạo, tập huấn cho các bộ và tuyên truyền đạt hiệu quả rất tốt. Về mặt số lượng, Liên minh HTX Việt Nam đã xây dựng được gần 100 mô hình HTX điển hình. Bình quân số tiêu chí đạt là 16,14 tiêu chí/xã. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 23 xã.
Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát biểu tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, Liên minh HTX Việt Nam xác định vấn đề xây dựng mô hình là công tác trọng tâm gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiêu chuẩn nông thôn mới luôn được nâng lên, các tiêu chí ngày càng đa dạng hơn. Chính vì vậy, Liên minh HTX Việt Nam với  vai trò là nòng cốt xây dựng các mô hình HTX luôn tích cực trong công tác triển khai phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách; công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện thông tin báo cáo. Thời gian qua, Liên minh HTX Việt Nam đã và đang thực sự trở thành đầu mối của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành trong việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, HTX, đồng thời Liên minh Việt Nam đã và đang triển khai các dịch vụ liên quan để tổ chức các sự kiện, làm dịch vụ công, xây dựng thương hiệu, đào tạo nghề, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ cho các HTX thành viên...
Về kinh phí Nhà nước do Văn phòng điều phối giao cho Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định sẽ sử dụng hiệu quả nhất, đúng mục đích, và tập trung vào đối tượng thụ hưởng chính là người dân. Chủ tịch cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ, đóng góp của Văn phòng điều phối chương trình MTQG XDNTM để tiếp tục triển khai tốt hơn các nhiệm vụ được phân giao.
Thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ đã giao, đó là: Tham gia Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, là thành viên Ban Chỉ đạo NTM; xây dựng, triển khai các đề án Xây dựng mô hình chuỗi giá trị tại các địa phương; triển khai 5 đề án của Chỉ thị 12, gồm: Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ của Liên minh; bồi dưỡng cán bộ cho HTX; đào tạo nghề cho thành viên, người lao động của HTX; tham gia hai đề án Tái cơ cấu nông nghiệp các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Bắc bộ; Liên minh phải là cơ quan nòng cốt trong xây dựng HTX; cung ứng dịch vụ công cho các HTX. Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền về HTX kiểu mới; tư vấn hỗ trợ HTX; xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao.
Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh cho biết, từ các nguồn lực này đã hỗ trợ cho hoạt động của các HTX đạt quy mô lớn hơn, có sức lan toả; hiệu quả của HTX, đời sống và lợi ích của các thành viên được nâng cao, thành viên ngày càng tin tưởng vào HTX hơn. Ngoài các nguồn lực đối ứng để hỗ trợ xây dựng mô hình, Liên minh HTX Việt Nam còn huy động sự hỗ trợ từ các nguồn lực khác như các doanh nghiệp trong và ngoài nước, của chính quyền địa phương… Trong quá trình thực hiện, Liên minh HTX Việt Nam cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc triển khai đúng mục đích, hiệu quả.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Liên minh HTX Việt Nam nhận thấy vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình triển khai như: Nhu cầu phát triển mô hình HTX của các địa phương rất lớn, nhưng nguồn lực bố trí cho việc triển khai mô hình phát triển sản xuất còn rất hạn chế; việc phân bổ nguồn lực còn phân tán so với tổng kinh phí cho nguồn lực, quá trình giải ngân còn chậm.
Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng điều phối chương trình MTQG XDNTM đánh giá cao vai trò của Liên minh HTX Việt Nam, bởi xây dựng nông thôn mới, nòng cốt của nông thôn là tính cộng đồng, mà bản chất của HTX là phải gắn kết với nhau, chính vì vậy HTX mang tính cộng đồng cao, cộng đồng và chia sẻ, cùng chung sức với nhau để đạt được các mục tiêu đề ra.
Đồng chí Đỗ Tùng Thanh, Trưởng Ban Kế hoạch hỗ trợ phát biểu tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Minh Tiến khẳng định: Văn phòng điều phối sẽ luôn đồng hành với Liên minh HTX Việt Nam, nhất là Đề án xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp phát triển không chỉ về số lượng, mà về chất lượng các HTX cũng ngày càng được nâng lên, hoạt động hiệu quả hơn. Ông cũng đề xuất Liên minh HTX Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục xây dựng các mô hình HTX gắn chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh với đa dạng loại hình cả về nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ, môi trường và du lịch…
 Quang cảnh tại buổi làm việc


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam