VCA: Triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về Hội quần chúng

Triển khai thực hiện Kế hoạch 05-KH/BCĐTW và CV số 03-CV/BCĐTW về việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quần chúng.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ngày 3/12/2018, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tổ chức họp triển khai về việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng.
Liên minh HTX Việt Nam nhận thấy việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng là cơ hội rất quan trọng để Đảng đoàn, Ban chấp hành hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tổng kết tình hình hoạt động, đề xuất các giải pháp nhằm khẳng định vị trí, vai trò của khu vực kinh tế hợp tác, HTX trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước cũng như tiếp tục hoàn thiện vị thế, vai trò và tổ chức bộ máy của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
Đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm 2019, có ý nghĩa rất quan trọng trước mắt và lâu dài đối với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; cho nên cả hệ thống phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, chủ động triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực cũng như phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan để làm tốt và có hiệu quả công tác tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và sơ kết Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị.
Để chuẩn bị thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam ban hành Quyết định số 04/QĐ- LMHTXVN ngày 08/01/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về Hội quần chúng.
Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Tổ biên tập xây dựng kế hoạch, Đề cương, Đề án tiếp tục hoàn thiện vị trí, vai trò và tổ chức bộ máy, hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102, hướng dẫn tổ chức sơ kết đảm bảo đúng tiến độ.

Trong thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo về phát triển kinh tế hợp tác, HTX và vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX thời kỳ mới.

Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập của Liên minh HTX Việt Nam về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quần chúng

Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền
 


LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Đ/c: Dương Đình Nghệ , Yên Hòa , Cầu Giấy , Hà Nội.

Tel: 080 49711

Fax: (84-4) 8431683 / Email:

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Tel: 080 49251

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Phát thanh truyền hình và TTDT thuộc Bộ Thông tin truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam