Xây dựng đoàn kết dân tộc từ… mạng xã hội

Nguồn thông tin từ mạng xã hội hiện rất phức tạp, lan truyền mạnh mà khó kiểm soát những vấn đề không có lợi. Không phải cơ quan nhà nước lo việc này mà chính Mặt trận tổ quốc phải vào cuộc, xây dựng tinh thần đoàn kết từ… trận địa này.

Ngày 4/8, UB TƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị góp ý về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Cách nào để MTTQ tham gia mạng xã hội?
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thực tiễn đòi hỏi Mặt trận cần đổi mới mạnh mẽ để thực hiện sứ mệnh chính trị đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các Văn kiện của Đảng, quy định trong Hiến pháp năm 2013.

Ông Nhân nhấn mạnh, mục tiêu hướng tới của Mặt trận là nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đối với nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tích cực xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vì nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn, lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Góp ý về báo cáo dự thảo văn kiện đại hội lần thứ VIII tới đây, ông Đỗ Phượng – Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam băn khoăn vì chưa thấy báo cáo đề cập đến việc hội nhập và truyền thông mạng xã hội. Theo ông Phượng, hiện nay nguồn thông tin từ mạng xã hội là rất phức tạp và mặt trận phải có vai trò, trách nhiệm trong sự phát triển này.

“Mặt trận cần có một bộ phận theo dõi mạng xã hội. Mặt trận làm chính chứ không phải Đảng, Chính phủ làm”, ông Đỗ Phượng nhận định.

Chủ tịch Hội sinh vật cảnh phân tích, so với 20 năm trước, công tác mặt trận thời gian gần đây đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên nhìn nhận một cách cụ thể, ông Đỗ Phượng cho rằng, đang có nhiều tỉnh, nhiều huyện hoạt động của mặt trận còn mờ nhạt.

“Tôi đi một số tỉnh, hoạt động mặt trận ở đây còn tình trạng “ăn cơm nguội, nằm nhà ngoài”. Ông giám đốc sở còn quan trọng hơn ông Chủ tịch mặt trận”, ông Đỗ Phượng nói về việc vị thế, vai trò của Mặt trận đang bị “lép” thời gian qua.

Để khẳng định tiếng nói của tổ chức, theo ông Phượng, trong công tác tuyên truyền thì mặt trận cũng phải có cách nói riêng, truyền đạt riêng, “không phải chỉ… vỗ tay, Chính phủ nói như thế nào thì mặt trận nói lại như thế”.

Tán thành cách đặt vấn đề, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam cho rằng phương thức công tác mặt trận không nên mệnh lệnh, hành chính mà cần truyền tải làm sao cho dễ đi vào lòng người. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tham gia vào quá trình giáo dục đạo đức, lối sống, chống lại sự suy thoái đạo đức đang diễn ra trong một bộ phận xã hội hiện nay.

Ghi nhận những phát biểu tâm huyết, rất cập nhật thời sự của các đại biểu, Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong rất nhiều ý kiến đóng góp tại hội nghị, điều khiến ông trăn trở nhất là việc phát triển công tác mặt trận trên môi trường mạng xã hội trong bối cảnh hiện nay.

“Vấn đề nêu ra khiến tôi rất suy nghĩ. Mặt trận tham gia lĩnh vực truyền thông như thế nào? Mặt trận có cách gì để tham gia mạng xã hội trong bối cảnh phát triển hiện nay…” - ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Chặn suy thoái đạo đức – thách thức mới
Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam Đỗ Phượng phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam Đỗ Phượng phát biểu tại hội nghị.

Góp ý trực tiếp về báo cáo dự thảo văn kiện đại hội tới đây, GS. Phạm Thị Trân Châu chỉ ra, tình hình hiện nay một điểm chốt là có sự suy thoái đạo đức. Đây là vấn đề gốc rễ sinh ra mọi chuyện.

Theo Giáo sư Châu: “Tham nhũng cũng là do suy thoái đạo đức. Do đó, mặt trận cố gắng giải quyết vấn đề này. Mặt trận không phải là phục vụ các vấn đề mà chính phủ nêu ra. Mặt trận làm theo cách của mặt trận thì hiệu quả hơn nhiều”.

Đối với vấn đề suy thoái đạo đức, Giáo sư Châu đặt vấn đề trong giám sát, phản biện khoa học trong giáo dục. “Giáo dục con người như thế nào, ở các bậc giáo dục, để các thế hệ sau này không bị suy thoái về đạo đức”, bà Châu nói.

GS Trần Hậu nhận định, dự thảo văn kiện Đại hội cần khách quan trung thực phản ánh đúng đủ thành tựu của khối đại đoàn kết, của UB MTTQ Việt Nam. Theo ông Hậu, trong đại hội tới, MTTQ Việt Nam cần giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như khẳng định vai trò vị trí của Mặt trận trong tình hình mới.

Đồng thời, Mặt trận nên công bố một chương trình hành động về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Đây là một yêu cầu mà hơn 90 triệu đồng bào hướng về Đại hội để nghe lời kêu gọi, một tuyên ngôn của Mặt trận để Việt Nam phát triển độc lập và tự chủ...

Ông Nguyễn Tiến Võ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất sau 5 Chương trình, Mặt trận Tổ quốc cần nghiên cứu, mở thêm 3 cuộc vận động để huy động sức mạnh trong nhân dân.

Ba cuộc vận động gồm toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; kêu gọi đồng bào cả nước chung sức, chung lòng, hiến kế, hiến công bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền về biển đảo đất nước; toàn dân tham gia nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình, dòng họ…

P.Thảo, báo Dân trí

{fcomment}


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam