Bạc Liêu tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012

Ngày 10/11, đồng chí Phạm Văn Thiều đã chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX (Nghị quyết số 13) về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể

Theo báo cáo, sau gần 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13, KTTT của tỉnh có chuyển biến tích cực, nhất là từ khi Luật HTX năm 2012 được ban hành, số lượng HTX hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 55% đối với các HTX nông nghiệp, khoảng từ 50% - 83% đối với các HTX phi nông nghiệp. Số HTX yếu kém được củng cố, kiện toàn; số HTX thành lập mới trong các ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng, đa dạng về đối tượng tham gia, nhất là lĩnh vực nông nghiệp; giúp thành viên và Nhân dân trong vùng an tâm sản xuất, góp phần hoàn thành một số tiêu chí khác trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh.

Đối với Luật HTX năm 2012, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, đã có tác động nhiều mặt. Nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về phát triển KTTT, HTX đã được nâng lên, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài. Đóng góp của khu vực HTX vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2021 là 88.117 triệu đồng.

Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 1.000 tổ hợp tác với 22.000 thành viên; 340 HTX với 39.100 thành viên, 06 liên hiệp HTX với 25 HTX thành viên. Số HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 60% - 70% trên tổng số HTX toàn tỉnh. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, phấn đấu có khoảng 80% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động…  

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những kết quả đạt được về KTTT của tỉnh đã chứng minh chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh ta thời gian qua về KTTT là đúng đắn; đồng thời thể hiện rõ sự nỗ lực của các ngành, các địa phương trong công tác chỉ đạo, phát triển kinh tế tập thể, HTX của tỉnh nhà.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTTT của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp thống nhất nhận thức về KTTT, tăng cường tuyên truyền về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của việc phát triển KTTT, trong đó hợp tác xã là trọng tâm để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về HTX, các mô hình HTX kiểu mới sâu rộng trong Đảng và đến tận quần chúng nhân dân.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển KTTT; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước về KTTT, HTX thực hiện tốt các quy định của Luật HTX và các văn bản quy pháp pháp luật về HTX để tạo hành lang pp lý cho các mô hình kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh có điều kiện thuận lợi trong hoạt động.  

Kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về KTTT, liên minh HTX và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan đến KTTT; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể, HTX. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể, hội, quần chúng nhân dân trong phát triển KTTT, HTX.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT.

Nguyễn Chinh/ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam