Số/ký hiệu Số 79/QĐ-BCĐKTTT
Ngày ban hành 09/08/2021
Người ký Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
Trích yếu Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể