08 06
 Liên kết khó từ đâu?

Sản xuất ở ĐBSCL, những trở ngại:

Liên kết khó từ đâu?

Ở ĐBSCL, chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo trên cánh đồng lớn chưa chặt chẽ, còn mang tính thời vụ, lợi ích cục bộ và chưa bền...

Ngày 08/06/2022

22 04
Gỡ vướng cho hoạt động hợp tác xã

Trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư (tháng 10/2022) về Luật Hợp tác xã:

Gỡ vướng cho hoạt động hợp tác xã

Chính phủ đề xuất và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư (tháng 10/2022) hai dự án Luật Hợp...

Ngày 22/04/2022

14 06
 Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu...

Ngày 14/06/2021